Bevoegdheid/ontvankelijkheid

Geschil gaat niet om overeenkomst of uitvoering daarvan; arbiters kunnen geschil niet beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil heeft consument een woning gekocht dat gebreken zou vertonen. De woning is (af) gebouwd door aannemer in opdracht van de vorige eigenaren. De arbiters oordelen dat consument niet ontvankelijk is, omdat dit geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt. Ook oordelen de arbiters dat zij niet […]

Lees verder

Ondernemer geen gelegenheid gehad tot herstel. Of er sprake was van gebrek is niet meer vast te stellen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of rond 28 februari 2013 tussen partijen – door tussenkomst van een derde – tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden aan een door de consument verhuurde woning aan [straatnaam] te [plaatnaam] tegen de daarvoor […]

Lees verder

Ander glas geleverd dan overeengekomen en betaald. Consument heeft tekortkoming binnen redelijke termijn na ontdekking gemeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het geleverde glas in de aanbouw van de woning van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument komt in het kort op het volgende neer. Het glas in de aanbouw is niet volgens offerte geleverd: in de offerte staat dat er gelaagd HR++ glas […]

Lees verder

Overeenkomst blijkt met andere ondernemer en Covo voorwaarden niet van toepassing. Commissie onbevoegd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de in opdracht van de consument verrichte werkzaamheden van de ondernemer aan de woning van de consument aan [straatnaam] te [plaatsnaam]. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht […]

Lees verder

Consument ontvankelijk: klacht direct na ontdekking gemeld bij wederpartij; geen herstel maar schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft het saus klaar opleveren van de plafonds.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer.   De […]

Lees verder