Bevoegdheid/ overeenkomst

Leverancier van medische hulpmiddelen geen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een slaapapneu-masker geleverd aan de cliënt. De cliënt stelt dat hij door dit masker gebitsproblemen heeft gekregen. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Consument mag kiezen of hij zich wendt tot de burgerlijke rechter of De Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een bevoegdverklaring; het Bindend Advies zal op een latere datum gegeven worden. Dit geschil vloeit voort uit een gebruiksovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht een warmtepomp aan consument te verhuren. Ondernemer stelt dat De Geschillencommissie niet bevoegd is en consument niet ontvankelijk verklaard […]

Lees verder