Bewijs

Vermissing van een product, risico voor de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer verplicht zich tot levering van een stoel aan de consument, waarbij de consument gebruik heeft gemaakt van afterpay. De consument heeft het leveringsmoment aangepast, waarna levering door de vervoerder niet plaatsvond. Zoals gebruikelijk kan het pakket na een niet succesvolle levering worden opgehaald op bij een afhaalpunt. Omdat […]

Lees verder

Door toedoen van de waterleverancier kan de verbruiker niet meer nagaan wat de meterstand was bij meterwisseling

Waar gaat de uitspraak over Volgens de verbruiker kan het extreem hoge verbruik van drinkwater dat hem in rekening wordt gebracht niet kloppen. Dit verbruik is gebaseerd op de meterstand op een afgenomen meter. Deze meter is door de waterleverancier direct vernietigd. Er is ook nog een tweede meterwisseling geweest. De commissie overweegt dat in […]

Lees verder

Geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting

Waar gaat de uitspraak over Client voelde zich in de gesprekken bij de zorgaanbieder bedreigd, gechanteerd, misbruikt en bespot. Er was naar zijn mening ook ten onrechte sprake van bemoeizorg. Hoewel de communicatie wellicht niet optimaal was, ziet de commissie geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting door de zorgaanbieder. Gezien de zorgwekkende toestand […]

Lees verder

conducteur heeft in rechtstreeks gesprek met consument toegezegd dat taxikosten vergoed zouden worden. Consument mocht van deze toezegging uitgaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van vertragingsschade. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 2 oktober 2018 reisden wij van Bergen op Zoom naar Schiphol. Omdat wij in Leiden niet konden overstappen, hebben wij de intercity direct naar Schiphol genomen. Bij Hoofddorp kon de […]

Lees verder

Geen saldering van door zonnepanelen opgewekte energie

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zonnepanelen geïnstalleerd maar ontvangt voor de door hem teruggeleverde elektriciteit geen vergoeding van de ondernemer. De ondernemer wijst erop dat de zonnepanelen niet zijn geregistreerd en dat de elektriciteitsmeter niet geschikt was voor het gebruik van zonnepanelen. Er is geen teruglevering geregistreerd en er kan dan ook […]

Lees verder

De consument heeft aangetoond dat tijdens het vervoer door de ondernemer het horloge is verwisseld. De ondernemer is aansprakelijk voor het verzekerde bedrag van € 2000,–.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verzending door de consument van een pakket met als een horloge. De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument heeft in hoofdzaak het volgende gesteld. Hij heeft op 19 september 2018 een pakket, met verzekerservice en verhoogde aansprakelijkheid tot […]

Lees verder
  • 18 februari 2019
  • Post

Vast staat enkel dat beide partijen de situatie bij de spoedeisende hulp als onaangenaam hebben ervaren en dat klaagster daarna naar de spoedtandarts is vertrokken. De commissie kan niet vaststellen wat er precies is gebeurd en of er verwijtbaar is gehandeld

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Universitair Medisch Centrum Utrecht, gevestigd te Utrecht. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder
1 2 3 6