Bewijslast leveringsomvang

Onduidelijk waar de stroom verdwenen is of mogelijk gestolen is; bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onverklaarbaar hoger verbruik door de afnemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering ad € 2.241,53 van het bedrijf op klaagster ter zake van de jaarafrekening van 19 mei 2015 wegens door het bedrijf aan klaagster geleverde elektriciteit over de periode vanaf april 2013 tot en met mei 2014. Klaagster stelt dat de klacht op 19 mei 2015 is […]

Lees verder

Aanpassen gecontracteerde transportvermogen; het bedrijf gerechtigd om tot aanpassing van contractwaarde over te gaan; wel verwijt dat het bedrijf daarover aangeslotene beter had kunnen informeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de netwerkkosten/gecontracteerd transportvermogen die door aangeslotene aan het bedrijf zijn betaald. Aangeslotene stelt in februari 2013 de klacht te hebben voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van aangeslotene Het standpunt van aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. De klacht betreft de hoge netwerkkosten elektra die zijn […]

Lees verder

Indien een juiste registratie door de meter in twijfel wordt getrokken, is ijking het geëigende middel. De commissie heeft geen reden te twijfelen aan de juistheid van de ijkingprocedure.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de betrouwbaarheid van de gasmeter H 75554 in de periode 8 mei 2012 tot 6 januari 2014.   De verbruiker/aangeslotene heeft de klacht in november 2013 telefonisch en op 21 februari 2014 schriftelijk bij het bedrijf aangekaart.   Standpunt van de verbruiker/aangeslotene   Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene […]

Lees verder

Nachttelwerk meter defect: controle meter niet meer mogelijk waardoor de werking van de meter geen rol kan spelen bij het vaststellen van de vraag of het juiste verbruik in rekening is gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekeningen elektriciteit 2004 tot en met 2009.   Klager heeft op 16 juni 2009 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De opgestelde jaarrekeningen van 2004 tot en met 2007 […]

Lees verder