Bouwtechnische geschillen

Bouwtechnisch onderzoek dat de ondernemer heeft uitgevoerd in het kader van het aankoopproces van de woning van de consument.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een bouwtechnisch onderzoek tijdens het aankoopproces van een woning. De consument beweert dat na de bouwtechnische keuring bleek dat het onderhoud van de woning aanzienlijk duurder uitviel dan aanvankelijk werd voorgesteld. Bovendien stelt de consument dat hij is gerustgesteld met de mededeling dat hij geen rekening hoefde […]

Lees verder

Gebreken aan een houten gaanderij en balkonconstructie. Klacht ingediend na verstrijken algemene garantietermijn van 6 jaar. Geen sprake van gebreken in de zin van het geheel of gedeeltelijk vergaan van een gebouw. Beroep op garantieregeling slaagt niet.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling A 2003 en de bijbehorende bijlage A, versie 1 januari 2003 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Drukverlies WKO installatie door zeer geringe lekkage. Veroordeling tot herstel.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en  de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Constructiefout in dakkapel waardoor de luchtspouw onvoldoende op de buitenlucht ventileert. Aldus is niet voldaan aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Scheuren PU dekvloer. Klacht toegewezen waar het betreft eerder herstel van de ondernemer aan de onderliggende anhydriet vloer.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een koop-/aannemingsovereenkomst (grond in erfpacht) voor appartementsrechten, op 31 december 2014 gesloten tussen de ondernemer en de consument met toepassing van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 (hierna te noemen: de garantieregeling). In die […]

Lees verder

Beschadiging PVC-vloer en muren. Door ontbreken mantelbuizen cv-leidingen is PVC-vloer gaan opbollen. Ondernemer is veroordeeld tot herstel. Zichtbaarheid elektraleidingen in de muren is de verantwoordelijkheid consument. Esthetisch gebrek.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een koop-/aannemings-overeenkomst voor eengezinshuizen, op 30 oktober 2015 gesloten tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 1 januari 2014 (hierna te noemen: de […]

Lees verder

Droge blusleiding appartementencomplex geen onderdeel water-, gas-, elektra-installatie. Algemene garantietermijn van toepassing.

Standpunt VvE Voor het standpunt van de VvE verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern kom(t)(en) de klacht(en) op het volgende neer. De VvE heeft de ondernemer meerdere malen aangesproken op de ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden en de dientengevolge zich manifesterende (verborgen) gebreken. Naar aanleiding van een druktest conform NEN 1594 is vastgesteld […]

Lees verder

Rioollucht in woning blijkt gevolg van closetpotten die niet luchtdicht zijn. Closetpotten zijn niet geleverd en geïnstalleerd door de ondernemer. De ondernemer kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld. Categorie: bouwtechnische geschillen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 en de bijbehorende Garantiesupplementen (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat voor “alle geschillen …, welke […]

Lees verder

Vlonderterras gelegen op parkeergelegenheid valt niet onder ‘voorzieningen buiten de gebouwen’ en daarmee buiten de garantie.

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I B en II B (hierna te noemen: de garantieregeling). […]

Lees verder