Bouwtijd / oplevering

Reeds bekende en zichtbare klacht niet gemeld bij oplevering. Consequenties zijn voor consument.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 en de daarbij behorende modules I E en II P (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald […]

Lees verder

Werkbare dagen niet overschreden, de stagnatie in bouw kan niet aan ondernemer worden toegerekend

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bepaalt dat het appartement in maximaal 300 werkbare dagen dient te worden opgeleverd. Volgens de consument was er een overschrijving van 52 dagen. De arbiters zijn van oordeel dat de omstandigheden die door de ondernemer in het overzicht zijn opgenomen als “stagnatie overig”, […]

Lees verder

Onduidelijkheid opleverpunten; op pv zonder voorbehoud dus herstel.

1. Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling A 2003 en de bijbehorende […]

Lees verder

Overschrijding bouwtijd (aankondiging van oplevering was niet meer dan indicatie; 14.4 en 14.5 AV).

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling A 2003 en de bijbehorende bijlage A […]

Lees verder

Werkbare dagen (Na-ijleffect bij bijzondere weersomstandigheden , dan gelden extra onwerkbare dagen; bewijs van (on)werkbare dagen).

Beoordeling van het geschil Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overwegen de arbiters het volgende.   Klacht 1 Overschrijding aantal werkbare dagen De arbiters constateren dat een onwerkbare werkdag in artikel 14 lid 1 van de toepasselijke algemene voorwaarden als volgt wordt omschreven:   “Artikel 14 Werkbare werkdagen en oplevering 1. Werkdagen worden als onwerkbaar […]

Lees verder