Brievenbusgeschil

Postbezorging op recreatieterrein: in verzamel- of individuele brievenbus?

Onderwerp van het geschil   Onderwerp van het geschil is de gehoudenheid van PTT om de post, bestemd voor geadresseerden, verblijvend op een recreatieterrein, naar subnummers van een (recreatie) woning af te leveren in een brievenbusvoorziening bij de ingang van het recreatiepark.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder
 • 18 november 2013
 • Post

PTT is niet gebonden aan gedoogbeleid van de gemeente ten aanzien van permanente bewoning recreatiewoning.

Onderwerp van het geschil Onderwerp van het geschil is de postbezorging op het Recreatiepark (naam recreatiepark).   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Het standpunt van de consument is verwoord in de brief van 27 september 2000. Ter zitting is nog naar voren gebracht: Weliswaar betreft het officieel een […]

Lees verder
 • 6 november 2013
 • Post

Tweede woning heeft recreatieve bestemming; geen postbezorging.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   TPG bezorgt vanaf 5 december 2005 niet langer de post aan huis in onze tweede woning. Deze is gelegen aan [het park]. Wij menen dat het hier niet gaat om een woning op een recreatieterrein, zoals bedoeld in de regelgeving over brievenbussen. […]

Lees verder
 • 3 juni 2013
 • Post

De weg waaraan de brievenbus van de consument staat is geen openbare weg; brievenbus dient verplaatst te worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de brief van TPG aan de consument van 9 september 2003, waarin de consument wordt verzocht zijn buitenbrievenbus te verplaatsen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   TPG heeft de consument op 9 september 2003 een brief gestuurd omdat zijn brievenbus niet […]

Lees verder
 • 3 juni 2013
 • Post

Als de voordeur minder dan 10 meter gaans van de openbare weg ligt, kan de consument niet verplicht worden een buitenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan te plaatsen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de plaats van de brievenbus.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Kern van de klacht is dat TPG Post weigert de post langer te bezorgen als wij de brievenbus niet verplaatsen. Wij moeten de brievenbus […]

Lees verder
 • 3 juni 2013
 • Post

Plaats brievenbus niet aan openbare weg; weg dat langs de woning van de consument loopt is onverhard en tevens door een hek is afgesloten

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNL heeft geklaagd over de afstand van de brievenbus van de consument tot de openbare weg. De consument heeft een medewerker van PostNL uitgelegd waar de perceelsgrens ligt en dat hij vanaf dat punt moet meten. Volgens PostNL is het […]

Lees verder
 • 7 mei 2013
 • Post

Ontheffing van buurman ook van kracht op consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een brievenbusgeschil.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt bezwaar tegen de door TNT Post opgelegde verplichting om haar brievenbus te verplaatsen van de huidige plaats nabij haar woning naar de openbare weg. Zij grondt […]

Lees verder
 • 7 mei 2013
 • Post