Causaliteit

Ondernemer tekortgeschoten in opvang, maar schadevergoeding die consument verlangt staat niet in (causaal) verband met handelen ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? De consument verwijt de ondernemer dat haar dochter bij herhaling koemelkproducten zijn gegeven hoewel zij een koemelk-intolerantie heeft en de ondernemer daarmee bekend was. Om die reden heeft de consument het opvangcontact per direct opgezegd. De ondernemer heeft die incidenten erkend en zijn excuses daarvoor aangeboden. De ondernemer heeft die […]

Lees verder

Liesbreukoperatie. Het causale verband tussen (de wijze waarop) de operatie is uitgevoerd en de perforatie van de darm is onvoldoende aanwezig. Het verschil tussen de TEP-methode en de klassieke methode is aan de cliënt uitgelegd

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Diakonessenhuis gevestigd te Utrecht, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De mondelinge behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden op 11 oktober […]

Lees verder

Geen plasklachten ondanks vergrote prostaat, daarom deed uroloog geen therapievoorstel. Dat een jaar later toch urineproblemen optraden, kon ook een andere oorzaak hebben.

In het geschil tussen Cliënt en de stichting Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Overlijden na medische ingreep, niet gebleken van enig verband tussen het optreden van een herseninfarct volgend op de colonoscopie

In het geschil tussen: Klaagster ter zitting vertegenwoordigd door gemachtigde [broer van klaagster en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder

Niet vast te stellen of de longembolie of het overlijden van de cliënt, veroorzaakt zijn door de aanvankelijk te hoge dosering psychofarmaca

In het geschil tussen Klaagster en VUmc, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De commissie heeft geen zitting gehouden, […]

Lees verder