Communicatie

Informatievoorziening en communicatie door ondernemer laat te wensen over.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de wijze waarop een bepaling in de overeenkomst tussen partijen moet worden uitgelegd en de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden. De consument heeft voor zijn kinderen zes jaar gastouderopvang afgenomen via de ondernemer. De samenwerking met de gastouder is opgezegd door de ondernemer, waarna de consument […]

Lees verder

Medisch gezien geen nadeel cliënt door tekortkomingen communicatie, wel sprake diep ingrijpen persoonlijke leven cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De commissie wijst een klacht over door cliënt gestelde medische fouten vanaf het plaatsvinden van een blaasoperatie tot aan een openhartoperatie af, maar wijst het klachtonderdeel betreffende gebrekkige communicatie en tekortkomingen op organisatorisch vlak toe. Volledige uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door […]

Lees verder

Klacht over commissie van drie deskundigen inzake vaststelling aardbevingsschade

Waar gaat de uitspraak over? De gedaagden waren lid van een commissie van drie deskundigen die zich diende te buigen over compensatieaanbod inzake aardbevingsschade van een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van aardgas en aardolie. De klacht gaat over de door de commissie van drie deskundigen verrichte werkzaamheden; onder andere over de taxatie […]

Lees verder

Partijen hadden duidelijker naar elkaar moeten zijn over te verhuizen spullen en voorbehoud schatting volume.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft van de ondernemer een factuur ontvangen van de verhuizing die behoorlijk afwijkt van de geaccordeerde offerte. De ondernemer stelt dat veel meer meubels en spullen zijn mee verhuisd dan overeengekomen. De ondernemer geeft aan dat in de offerte de verhuisprijs is gebaseerd op een aanneemsom. Montage en […]

Lees verder

Consument had wijziging communicatiemiddelen door ondernemer niet hoeven verwachten

Waar gaat de uitspraak over? De consument verwijt de ondernemer gebrekkige communicatie omtrent de wijziging van de vluchttijden, waardoor de consument haar vlucht heeft gemist. Hierdoor heeft de consument kosten moeten maken. De commissie merkt op dat de ondernemer eerder telkens per e-mailbericht heeft gecommuniceerd. De laatste vluchtwijziging is echter via andere kanalen gecommuniceerd. Volgens […]

Lees verder
  • 1 augustus 2023
  • Reizen

Onzorgvuldig handelen ondernemer in communicatie over incidenten en bij opzegging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de proefperiode van een ondeskundige pedagogisch medewerker niet snel genoeg is beëindigd en dat de ondernemer de opvangovereenkomst met consument onrechtmatig heeft beëindigd. Naar het oordeel van de ondernemer is de betreffende pedagogisch medewerker capabel en bevoegd om de opvang te verzorgen. De ondernemer zegt de […]

Lees verder

Onbedoelde juridisering klacht over communicatie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is in de periode van juni 2020 tot en met mei 2021 onder behandeling geweest voor borstkanker bij de zorgaanbieder. De klacht gaat over de bejegening door de medewerkers van de zorgaanbieder gedurende die behandeling. De uitspraak in het geschil tussen mevrouw [naam], wonende in [plaats] (hierna te […]

Lees verder

Zorgaanbieder had eerder verantwoordelijkheid moeten nemen in vertroebelde relatie met familieleden

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster is van mening dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan in de periode dat de cliënt verbleef bij de zorgaanbieder. De klachten zien op onterecht declareren van uren, de kwaliteit van zorg, bejegening en communicatie. De zorgaanbieder heeft een beroep gedaan op niet-ontvankelijkheid, zodat de commissie allereerst […]

Lees verder