Communicatie

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Lees verder

Ondernemer moest consument direct informeren bij incident opvang, overige klachten informatieverstrekking ouder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de weigering van de ondernemer tot het verstrekken van informatie over zijn dochter, die gebruik maakte van opvang bij de ondernemer. De klacht van de consument heeft 20 klachtonderdelen en gaan over de onjuiste handelingen en nalatigheden door de ondernemer. Daarnaast heeft er zich een incident […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder

Ondernemer mag voorwaarde hanteren dat ouders bij aanvragen gebruik maken van het ouderportaal of de opvangapp

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt erover dat op een bepaalde dag er geen opvang werd aangeboden en over de door de ondernemer gehanteerde wijze van communiceren. De ondernemer geeft in het standpunt aan dat de consument heeft bevestigd gebruik te maken van de internetsite van het ouderportaal. Voor de ondernemer was daarmee de kwestie […]

Lees verder

Beoordeling examen. De ondernemer is bij de behandeling van de klacht onvoldoende consistent in de beslissingen geweest en heeft de consument niet, dan wel onvoldoende duidelijk voorgelicht over zijn rechten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de opleiding [naam opleiding] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 490,–. De opleiding vond plaats op of omstreeks de periode […]

Lees verder

Ondernemer moet ook ouder die gezag heeft informeren, ook al heeft die ouder geen contract met de ondernemer

Onderwerp van het geschil Een vader vraagt bij de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van zijn zoon, omdat hij zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling. De ouders zijn gescheiden en de moeder heeft een contract met de opvang. De ondernemer gaf deze informatie na veel moeite en betrok de vader niet bij het eindgesprek. Als […]

Lees verder

Gemiste training; niet raadplegen van leeromgeving komt voor risico consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de opleidingsovereenkomst Wft-Basis training, Wft-Vermogen training en Wft-Hypothecair krediet training, op 9 maart 2016, voor een prijs van € 445,60 per training, tussen partijen aangegaan. De consument heeft op 13 mei […]

Lees verder

Communicatie over sluiting vestiging via nieuwsbrief kan zorgvuldiger

Onderwerp van het geschil De ouder vindt dat de ondernemer hem niet via de nieuwsbrief over de sluiting van een vestiging mocht informeren. De ondernemer vindt dat communicatie via het digitale ouderportaal voldoende was. De ondernemer heeft excuses aangeboden en er veel energie ingestoken om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. De commissie […]

Lees verder