Communicatie

Ondernemer moet ook ouder die gezag heeft informeren, ook al heeft die ouder geen contract met de ondernemer

Onderwerp van het geschil Een vader vraagt bij de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van zijn zoon, omdat hij zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling. De ouders zijn gescheiden en de moeder heeft een contract met de opvang. De ondernemer gaf deze informatie na veel moeite en betrok de vader niet bij het eindgesprek. Als […]

Lees verder

Gemiste training; niet raadplegen van leeromgeving komt voor risico consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de opleidingsovereenkomst Wft-Basis training, Wft-Vermogen training en Wft-Hypothecair krediet training, op 9 maart 2016, voor een prijs van € 445,60 per training, tussen partijen aangegaan. De consument heeft op 13 mei […]

Lees verder

Communicatie over sluiting vestiging via nieuwsbrief kan zorgvuldiger

Onderwerp van het geschil De ouder vindt dat de ondernemer hem niet via de nieuwsbrief over de sluiting van een vestiging mocht informeren. De ondernemer vindt dat communicatie via het digitale ouderportaal voldoende was. De ondernemer heeft excuses aangeboden en er veel energie ingestoken om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. De commissie […]

Lees verder

Ondernemer moet deel gemiste opvanguren vergoeden

Onderwerp van het geschil De consument maakt al bijna twee jaar gebruik van de halve dagopvang van 7 tot 13 uur. Zij brengt haar dochter pas rond 9 uur en maakt in feite slechts 4 uur gebruik van de opvang. Zij is verbaasd wanneer blijkt dat de ondernemer al lang ook flexibele opvang biedt, waarbij […]

Lees verder

Verwarrende communicatie leidt tot opzegging per direct

Onderwerp van het geschil Enkele dagen nadat een kind op de opvang ziek is geworden en naar de eerste hulp moest, willen de ouders het kind weer naar de opvang brengen. Er is telefonisch en via whatsapp contact dat tot verwarring leidt, waarna de ouders de opvang direct opzeggen. De ondernemer had beter moeten communiceren […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder

Onvoldoende begeleiding door tussentijds niet aan te geven dat het werk van de student niet aan de eisen voldeed en op welke wijze zij zich zou moeten ontwikkelen

Onderwerp van het geschil De consument heeft zich voor het studiejaar 2011 – 2012 èn het studiejaar 2012 – 2013 aangemeld voor de HBO-opleiding [naam opleiding]. Het geschil gaat over de vraag of hetgeen de ondernemer ten opzichte van de consument gepresteerd heeft beantwoordt aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

Communicatie gebrekkig. Twijfels over geleverde werk onvoldoende geuit/geen tussentijdse evaluatie of feedback. Consument hoeft voor verlenging maar deel kosten te dragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een begin 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ter zake de door de consument bij de ondernemer gevolgde MBO opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 4 voor het cohort maart 2012 tot en met juli 2013 tegen een daarvoor door de consument betaald bedrag van in […]

Lees verder