Conformiteit

Van een ondernemer mag worden verlangd dat hij zich naar vermogen inspant en gedane toezeggingen waarmaakt en om hetgeen waarvoor de ouders betalen te bieden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de onderwijsovereenkomst die op 14 november 2016 tussen partijen is aangegaan. De consument heeft een bedrag van € 5.665,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort. De consument heeft […]

Lees verder

Nu het gaat om een nieuwe boot mocht de consument ervan uitgaan dat zich anderhalf jaar na de levering geen osmose zou voordoen. Boot non conform. Ondernemer dient kosteloos te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de klachten van de consument over een nieuw aangeschafte polyester sloep, waarbij zich binnen 1,5 jaar na aankoop vele blaasjes op het onderwaterschip bevinden en sprake is van osmose. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het […]

Lees verder

ondernemer komt overeenkomst niet na, doordat hij de opleiding niet meer kan aanbieden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 13 april 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij verbond de ondernemer zich tot het verzorgen van de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (hierna: opleiding) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs. De consument is de opleiding in of omstreeks april […]

Lees verder

boot vertoond gebreken na aankoop. klacht deels gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een door de ondernemer verrichte aankoopkeuring van een kajuitzeilboot, type Hallberg Rassy 29, bouwjaar 1984. De overeenkomst van opdracht is gesloten op 20 oktober 2016 en de aankoopkeuring heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2016 voor een bedrag van € 698,–. Na de aankoop van de zeilboot […]

Lees verder

De consument is nog steeds niet in staat om met de geleverde fiets ondersteund de afstand te bereiken die haar bij aankoop is voorgehouden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe elektrische fiets [naam van het merk] E Bike dames, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.163,98 inclusief € 25,99 afleverkosten. […]

Lees verder

Consument mocht op grond van inhoud advertentie verwachten dat de airco de eerste maanden na de aankoop behoorlijk zou functioneren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 april 2018 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk [naam en type] tegen een door de consument te betalen prijs van € 3.750,–. De overeenkomst is op 12 […]

Lees verder

vertraging tijdens schrijven scriptie deels als gevolg onvoldoende begeleiding

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Bacheloropleiding toerisme en evenementen management. Het geschil betreft de begeleiding door de ondernemer tijdens de scriptiefase en de vraag of de on-dernemer terecht of […]

Lees verder

De ondernemer heeft bij de uitvoering van de overeenkomst niet de vereiste zorgvuldigheid betracht. Begeleiding en beoordeling

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument gestelde onjuiste begeleiding en een oneerlijk beoordelingsproces ter zake haar examenopdracht Masterclass Talentmanagement in het kader van de door haar bij de ondernemer gevolgde opleiding Masterprogramma Talentmanagement en Leiderschapsontwikkeling. De consument heeft op 29 september 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van […]

Lees verder

ondernemer is overeenkomst wel correct nagekomen. Voldoende begeleiding en informatie rond stageplek

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit op 28 april 2014, 7 september 2015 en 11 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verschaffen van een opleiding Commercieel Business Management tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.900,– per studiejaar. […]

Lees verder

Wijziging van de (opzet van de) opleiding tijdens het cursusjaar is toegestaan mits de belangen van de student(en) hierdoor redelijkerwijs niet geschaad zijn

Onderwerp van het geschil De consument volgt sinds 22 maart 2012 bij de ondernemer de opleiding [naam van de opleiding]. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de opzet van de opleiding mocht wijzigen en zo ja, wat dan de eventuele consequenties daarvan zijn voor de consument. De consument heeft op 20 november 2014 […]

Lees verder
1 2 3 6