Contract

Geschil over terugleververgoeding bij omzetting van energiecontract

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer na omzetting van het vaste leveringscontract van een jaar per 3 september 2023 naar een contract voor onbepaalde tijd de terugleververgoeding heeft aangepast. Consument vindt dat dat niet kan omdat de sprake is van verlenging van het contract en de contractvoorwaarden waarin de […]

Lees verder

Onenigheid over rekening voor ruildagen

Onderwerp van het geschil De ouder wilde via het systeem opvangdagen ruilen, geen extra opvang afnemen. Ook paste de ouder de opvangtijden aan (van ochtend naar middag). De ondernemer stuurde de ouder een factuur voor extra afgenomen dagen. De ondernemer en ouder verschillen over hoe de financiële regels over het ruilen van opvangdagen worden uitgelegd. […]

Lees verder

Ondernemer moet zich aan gemaakte afspraak over medewerker houden

Onderwerp van het geschil De ouders zegden de opvang van hun kind per direct op, nadat zij geconfronteerd werden met een specifieke oproepmedewerker die in de opvang aan het werk was, terwijl zij hadden afgesproken dat wanneer deze medewerker op de groep van hun dochter zou werken, de ondernemer hen daarover vooraf zou informeren. Zij […]

Lees verder

Niet eens met het in rekening brengen van opvang op nationale feestdagen

Onderwerp van het geschil De consument heeft voor haar dochter een contract voor 40 weken opvang per jaar op de peuterspeelzaal. Er is geen opvang tijdens de schoolvakanties. De ondernemer wil feestdagen in de schoolvakanties doorberekenen. Het idee van een 40-weken contract is dat ouders gedurende de schoolvakanties geen opvang afnemen en ook geen opvangkosten […]

Lees verder