Contract

Ondernemer moet veranderingen in het vervoer met ouder bespreken

Onderwerp van het geschil De ondernemer en ouder hebben afspraken gemaakt over het vervoer. De pedagogisch medewerkster zou de oudste zoon mee naar binnen nemen bij het wegbrengen van een ander kind naar dansles. Echter, doordat er meerdere kinderen meerijden is het handiger de kinderen in de auto te laten zitten, onder begeleiding van een […]

Lees verder

Geen boete bij overstappen naar ander gastouderbureau, omdat ouder algemene voorwaarden niet heeft gekregen

Onderwerp van het geschil De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd met een maand opzegtermijn. De ouder wil wel verder met dezelfde gastouder, maar heeft geen vertrouwen meer in het gastouderbureau. Volgens de algemene voorwaarden kan de ondernemer een boete opleggen, als gastouder en ouder zonder het gastouderbureau een overeenkomst sluiten. Echter, de […]

Lees verder

Consument ondertekende voorwaarden over afname vakantie uren, klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil De consument klaagt over de verplichte afname van vakantie uren waar zij geen gebruik van maakt. In de Algemene Voorwaarden staat duidelijk de regeling beschreven die de ondernemer hanteert. De consument heeft deze voorwaarden ondertekend bij het aangaan van de overeenkomst. De klacht is ongegrond. De consument klaagt, kort samengevat, over […]

Lees verder

Ouder klaagt over het ten onrechte in rekening gebrachte uren

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de opvang van een andere eigenaar overgenomen en toegezegd dat het aantal uren van 12 uur per dag naar 10 uur teruggebracht zou worden. Dit is ook gebeurd, maar een aantal maanden later dan de toegezegde datum. De commissie beslist dat de consument de teveel betaalde uren opvang […]

Lees verder

Ouder verlangt beroepskracht-kindratio die in brochure staat, maar in praktijk nooit gehanteerd is

Onderwerp van het geschil Ouder beroept zich op de beroepskracht-kindratio (BKR) in de informatiebrochure. De ondernemer hoeft deze niet te volgen, omdat de BKR niet is opgenomen in de plaatsingsovereenkomst en in de praktijk al vanaf het begin van de opvang anders is dan in de informatiefolder staat. Deze informatie was inzichtelijk voor de ouders. […]

Lees verder

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]

Lees verder

Ondernemer mag na invoering van het continurooster niet meer uren opvang in rekening brengen

Onderwerp van het geschil Bij aanvang heeft de ouder gebruik gemaakt van een actiepakket voor 125 uur opvang tegen een bepaald tarief, inclusief kosteloos gebruik van de voorschoolse opvang. Nadat een school het continurooster invoerde, rekende de ondernemer meer contracturen. De commissie beslist dat de ondernemer zich aan het geboden pakket moet houden. Het geschil […]

Lees verder

Ondernemer gebruikte foto van kind zonder toestemming ouder

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft een foto van het jongste kind gebruikt in een folder, nieuwsbrief en op Facebook. Het gaat om een foto waarop de achterkant van twee geklede, liggende baby’s is te zien, die vrijwel niet herkenbaar zijn. Voor de oudste kinderen had de consument een verklaring getekend waarin zij geen […]

Lees verder