Contract

Ouder moet boete volgens contract betalen aan gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met het gastouderbureau, heeft de ouder opvang afgenomen bij dezelfde gastouder, die eerst via het gastouderbureau opvang verleende. De ouder moet daarom de boete betalen die partijen hebben afgesproken in het contract. Het boetebeding is in het onderhavige geval niet onredelijk hoog […]

Lees verder

Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Onderwerp van het geschil Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen. Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand. De consument heeft op 8 december 2011 de […]

Lees verder

Regels voor plaatsing niet duidelijk en niet constant

Onderwerp van het geschil De ondernemer is bij de plaatsing niet zorgvuldig geweest. Hij had tegen de ouder moeten zeggen dat het mogelijk was om het gewenste aantal dagen opvang af te nemen, als de opvang eerder zou beginnen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer jegens de consument de plaatsingsprocedures heeft geschonden en […]

Lees verder

Geen annuleringskosten zonder overeenkomst

Onderwerp van het geschil De ondernemer kan pas annuleringskosten in rekening brengen wanneer er een overeenkomst is tussen beide partijen. Het ondertekende aanmeldformulier is geen overeenkomst, maar een uitnodiging aan de ondernemer om een offerte uit te brengen. Het geschil betreft de vraag of het indienen van een aanvraagformulier een overeenkomst tussen partijen doet ontstaan, […]

Lees verder

Ondernemer heeft contractsvrijheid en mag plaatsing weigeren

Onderwerp van het geschil Een ondernemer is niet verplicht om een overeenkomst met de consument aan te gaan en mag aanvullende voorwaarden stellen, zoals een proefperiode van drie maanden. In geschil is de vraag of de ondernemer onder de gegeven omstandigheden extra voorwaarden mag verbinden aan de BSO-plaatsing van de kinderen van de consument en […]

Lees verder

Opzegging per direct door consument niet noodzakelijk

Onderwerp van het geschil In de overeenkomst is een opzegtermijn van twee maanden afgesproken. Er zijn geen omstandigheden redenen om de overeenkomst per direct op te zeggen. In geschil is de door de ondernemer aangehouden opzegtermijn van twee maanden. Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als […]

Lees verder

Consument moet rest van de afgesproken periode opvang betalen

Onderwerp van het geschil De overeenkomst was voor twee maanden gesloten. Daardoor was er geen sprake van een opzegtermijn van twee maanden. Er is geen bewijs dat de kwaliteit in het geding was, daarom moet de consument de opvang voor de hele periode betalen. Het geschil vloeit voort uit twee op 28 juli 2006 tussen de consument […]

Lees verder

Tarief/uren getekende voorlopige aanbieding voor plaatsing mag niet gewijzigd worden

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag geen ander tarief en aantal uren in de plaatsingsovereenkomst opnemen, als dit verschilt van de al door de consument ondertekende voorlopige aanbieding voor plaatsing, waarin alleen de startdatum nog bepaald moest worden. Het geschil betreft de vraag of de tussen partijen overeengekomen “voorlopige aanbieding plaatsing kinderdagverblijf”, waarin het […]

Lees verder