Corona

Vordering consument niet weersproken door ondernemer, klacht gegrond

Waar gaat de uitspraak over? In verband met het coronavirus kon de consument gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van zijn sportschoolabonnement. De ondernemer heeft in die periode een formulier toegestuurd waarin staat dat de consument de contributie voor die periode terugkrijgt aan het einde van zijn abonnement. De consument heeft het abonnement beëindigd, […]

Lees verder