Cosmetische ingrepen

Geen fouten gemaakt bij neustip- en ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met de resultaten van een neustipcorrectie en een ooglidcorrectie. De cliënt ervaart een rioollucht, heeft deukvorming op de neus en hangende huid boven het oog. Volgens de zorgaanbieder zijn geen fouten gemaakt. Naar het oordeel van de commissie is niet vast te stellen dat de […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënte had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënte niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder

Schikking ter zitting bereikt over schade na schoonheidsbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren: het weghalen van kleine, goedaardige huidoneffenheden). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over […]

Lees verder

Schadevergoeding na onderooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat een onderooglidcorrectie op onjuiste wijze en niet conform afspraak is uitgevoerd, waarna hij een hersteloperatie heeft moeten ondergaan. De zorgaanbieder ging ervanuit dat een schikking was bereikt, omdat de kosten van de ooglidcorrectie en de kosten van de hersteloperatie aan de cliënt zijn vergoed. Naar […]

Lees verder

Borstvergroting goed uitgevoerd, maar klachtafhandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over complicaties die zijn opgetreden na een borstvergroting. Ook was de communicatie moeizaam en werden haar klachten niet goed opgepakt door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de mogelijke risico’s goed met de cliënte besproken en was er geen sprake van moeizame communicatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Schade na laserontharing

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een behandeling voor laserontharing ondergaan bij de ondernemer en stelt naar aanleiding hiervan flinke schade aan de huid te hebben opgelopen. Volgens de ondernemer kan de schade niet het gevolg zijn van de laserontharing, want dan had de schade zich korter na de behandeling moeten voordoen. Uit […]

Lees verder

Wenkbrauwtatoeage niet naar tevredenheid

Waar gaat de uitspraak over? De consument is niet tevreden met het eindresultaat van eem wenkbrauwtatoeage. De wenkbrauwen van de consument zien er onnatuurlijk uit, ondanks de pogingen van de ondernemer om de wenkbrauwen te herstellen. De ondernemer heeft geprobeerd aan de wensen van de consument tegemoet te komen, maar de consument bleek niet tevreden. […]

Lees verder

Littekens door elektrische ontharing

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt littekens in haar gezicht te hebben op de plekken waar door de ondernemer elektrische ontharing is uitgevoerd. De ondernemer ontkent dat sprake is van littekens door de behandeling, en betwist daarmee ook dat sprake is van enige schade. Naar het oordeel van de commissie is voldoende aannemelijk […]

Lees verder

Ondernemer uitgeschoten bij aanbrengen permanente eyeliner

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt dat de ondernemer is uitgeschoten bij het zetten van permanente eyeliner. De consument wil graag een vergoeding van € 1.020,35 voor de geleden schade en de voor herstel te maken kosten. De ondernemer erkent te zijn uitgeschoten bij het aanbrengen van de permanente eyeliner. De ondernemer wil […]

Lees verder

Cliënte is adequaat geïnformeerd over haar behandeling en het te verwachten resultaat van het opvullen van de rimpels rond haar mond. De kliniek is ook niet tekort geschoten is in de uitvoering van de behandeling. Dat de cliënt een ander resultaat had verwacht doet daar niet aan af

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de kliniek). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 17 oktober […]

Lees verder