Courtage

Consument wil courtage niet betalen na intrekking opdracht makelaar

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over courtage die hij moet betalen nadat hij de opdracht heeft ingetrokken. Aan het huwelijk van de consument en zijn ex-vrouw is een einde gekomen, zij hebben de makelaar daarom de opdracht gegeven hun woning te verkopen. De consument heeft met zijn ex-vrouw een uitkoopregeling getroffen en […]

Lees verder

Verkoop woning door dienstverlening makelaar, consument moet alsnog volledige courtage betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de door de makelaar in rekening gebrachte courtage, nadat de opdracht is ingetrokken. De makelaar had na 7 bezichtigingen nog geen biedingen ontvangen. Uiteindelijk heeft de consument zelf een klant aangeleverd zonder hulp van de makelaar, zijn onderbuurvrouw. De consument wil niet het volledige bedrag aan […]

Lees verder

Makelaar rekent overeengekomen courtage

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt dat de makelaar een te hoge courtage rekent. In de bemiddelingsovereenkomst is uitgegaan van verhuur voor een periode van vijf jaar, maar het pand is voor een periode van twee jaar verhuurd. De makelaar wijst op de overeenkomst die partijen hebben gesloten. Daarin staat vermeld dat de […]

Lees verder

Opdrachtgever niet eens met courtage voor bemiddeling makelaar bij verhuur woning

Waar gaat de uitspraak over De opdrachtgever klaagt over de in rekening gebrachte courtage. De opdrachtgever heeft bij de makelaar een bedrijfshal met woning te koop gezet. Deze zou verkocht worden en ‘schoon’ worden opgeleverd, maar er was vervuiling in de grond aanwezig. De koper heeft vervolgens de overeenkomst eenzijdig ontbonden. De opdrachtgever heeft toen […]

Lees verder

Kopers roepen financieringsvoorbehoud niet in dus koopovereenkomst tot stand gekomen; consument moet courtage betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de dienstverlening van de makelaar. De consument heeft de makelaar in 2019 de opdracht gegeven om te bemiddelen bij de verkoop van een onroerend goed. De opdracht is uiteindelijk nooit getekend en de consument stelt dat de opdracht is ingetrokken. De consument is daarom van mening […]

Lees verder

Consument niet eens met kosten voor dubbele courtage

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over een courtagenota. De consument heeft de opdracht twee maanden nadat zij die aan de ondernemer gegeven had, mondeling ingetrokken. De verkoop heeft twee jaar stilgelegen en is vervolgens aan een andere makelaar in verkoop gegeven. Hiervan heeft de consument een courtagenota ontvangen, maar ook van de […]

Lees verder

Contacten met koper zijn niet pas ontstaan na intrekking opdracht; courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verschuldigdheid van courtage. De consument heeft een bedrag van € 2.787,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in april 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument, zoals mede toegelicht ter zitting, luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Niet vlekkeloos verlopen, maar is onvoldoende reden om aan te nemen dat dit op de verkoopprijs van invloed is geweest.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een opdracht tot bemiddeling bij verkoop.   De consument heeft in mei 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In januari 2013 hebben wij onze woning bij de ondernemer in verkoop gegeven. In […]

Lees verder