Courtage

Geen schriftelijke bevestiging courtageafspraken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de mondelinge opdrachtverlening d.d. 5 januari 2009 van de consument aan de ondernemer betreffende de verkoop van haar woning. Er is een courtage afgesproken van 1,25%. De woning is dankzij deze bemiddeling verkocht voor een bedrag van € 264.000,–. De ondernemer heeft een courtagenota gezonden ten bedrage van […]

Lees verder

Er is ingestemd met de aankondiging van de consument dat hij de betaling van de courtage niet via de notaris wenste te laten lopen en dat hij een gesprek wenste. Beslaglegging onrechtmatig.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het feit dat de ondernemer conservatoir beslag onder de notaris heeft gelegd op de koopsom ter verhaal van zijn courtage.   Standpunt van de consument   De consument heeft aangevoerd dat hij na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst die door de bemiddeling van de ondernemer tot stand […]

Lees verder

De overgelegde akte bewijst het bestaan van de daarin verwoorde overeenkomst. Nier aannemelijk dat geen intentie zou hebben bestaan tot het aangaan van een overeenkomst. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze bij gelegenheid van een vrijblijvende waardebepaling een overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop ter tekening heeft voorgehouden. De consument is daarom niet bereid tot betaling van courtage. Door de consument is een bedrag van € 200,– niet betaald […]

Lees verder

Buiten de makelaar om onderhandeld. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze na intrekking van de opdracht tot bemiddeling bij verkoop, courtage in rekening brengt. Door de consument is een bedrag van € 7.601,13 niet betaald en in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder

Mogelijk schijn gewekt dat de makelaar ook de belangen van de koper heeft behartigd, maar gelet op het uiteindelijke resultaat is er geen aanleiding voor een korting op de courtage.

Onderwerp van het geschil   De consument heeft in juni 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   De commissie verwijst naar het klachtformulier en de diverse brieven van de consument welke zich in het dossier bevinden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het […]

Lees verder

Ten aanzien van een na intrekking tot stand gekomen overeenkomst vanwege bijzondere afspraak geen courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de overeenkomst courtage in rekening brengt. De consument heeft een bedrag van € 1.950,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort.                         Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Volgens de overeenkomst kan de consument de opdracht intrekken indien de woning langer dan een jaar te koop staat. Ook wanneer op enig moment een koopovereenkomst is gesloten, die later is ontbonden.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de aanspraak van de consument op restitutie van de betaalde courtage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op grond van de tekst van de overeenkomst heb ik recht op restitutie van een bedrag van € 595,–. Ten […]

Lees verder

Consument vindt een woning buiten het overeengekomen zoekgebied. Makelaar blijft niet van elke vergoeding verstoken, omdat impliciet de zoekopdracht wordt beëindigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of en in hoeverre de consument courtage dan wel enige andere vergoeding verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 6.652,10 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder

De ondernemer heeft niet genoegzaam bewezen dat de totstandkoming van de koopovereenkomst het gevolg was van zijn dienstverlening aan de consument tijdens de looptijd van het contract.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument courtage verschuldigd is over de opbrengst van haar woning.   De consument heeft een bedrag van € 2.445,45 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in juni 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Woning toebedeeld aan consument. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de consument honorarium/courtage verschuldigd is na intrekking van de opdracht. De consument heeft in maart 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was gehuwd, maar mijn […]

Lees verder