Declaratie

Andere tarieven in geval van medische ingreep

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nota van €509,62 ontvangen voor het verwijderen van een bloedblaar. Cliënt is het hier niet mee eens aangezien op de prijslijst van de zorgaanbieder staat dat de kosten hiervan tussen de €50,- en €150,- kunnen zijn. De zorgaanbieder wijst erop dat cliënt ervoor […]

Lees verder

Cliënte moet openstaande declaraties voor werkzaamheden advocaat bij geschil exploitatieovereenkomst voldoen

Waar gaat de uitspraak over De eiseres heeft de cliënte bijgestaan in een geschil met een derde over de afwikkeling van een exploitatieovereenkomst. De cliënte heeft de declaraties nog niet voldaan. De eiseres verzoekt de commissie de cliënte te veroordelen tot betaling van het openstaande bedrag. De cliënte geeft aan dat de eiseres het een […]

Lees verder

Eiseres klaagt over onbetaalde declaraties en wordt via arbitrage in het gelijk gesteld

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiseres klaagt dat de verweerder declaraties onbetaald heeft gelaten. De eiseres verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 3311,73,–. […]

Lees verder
1 2 3 5