Declaratie

Eiseres klaagt over onbetaalde declaraties en wordt via arbitrage in het gelijk gesteld

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiseres klaagt dat de verweerder declaraties onbetaald heeft gelaten. De eiseres verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 3311,73,–. […]

Lees verder

Verweerder maakt geen gebruik van verweer, voorzitter wijst vordering van eiser toe

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de openstaande declaraties niet voldoet. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 8.327,71,–. […]

Lees verder

Kwaliteit van dienstverlening notaris en hoogte van declaraties zijn niet onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over Voor de afwikkeling van de nalatenschap van zijn overleden moeder heeft de klager de notaris ingeschakeld. De klager klaagt over het ondoelmatige en overdreven declareergedrag van de notaris, het niet respecteren van de gevraagde vertrouwelijkheid, het niet naar behoren communiceren met en informeren van de klager en het onzorgvuldig omgaan […]

Lees verder

Door advocaat gedeclareerde tijd voor studie, intern overleg, analyse en jurisprudentieonderzoek was overbodig. Client is het daarvoor in rekening gebracht honorarium niet verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening en (de hoogte van) de declaraties van de advocaat. De cliënt heeft een bedrag van € 10.138,66 niet aan de advocaat voldaan. Overeenkomstig het Reglement van de commissie heeft de cliënt dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt […]

Lees verder

Advocaat had de cliënt niet de mogelijk voor aanvraag toevoeging moeten geven, nu duidelijk was dat deze zou worden afgewezen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst, de hoogte van de declaratie en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding. De cliënt heeft een bedrag ter grootte van € 467,08 niet aan het kantoor voldaan en dit bedrag over-eenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt […]

Lees verder

Advocaat moet volgens gedragsregels de mogelijkheid tot toevoeging bespreken en indien de cliënt daarvan afziet dit vastleggen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de declaraties die de advocaat voor de door hem verrichte werkzaamheden bij de cliënt in rekening heeft gebracht.   Standpunt van de cliënt   De klachten van de cliënt zijn in de brief van zijn gemachtigde d.d. 7 juni 2012 en de bijbehorende bijlagen […]

Lees verder

Recht om te protesteren tegen reeds betaalde declaraties niet verwerkt door enkel tijdsverloop. Binnen bekwame tijd evenmin noodzakelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de advocaat voor zijn bijstand in de echtscheiding / boedelscheiding van de cliënte.   Standpunt van de cliënte   Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak.   De advocaat heeft excessief gedeclareerd. Voor een betrekkelijk eenvoudige echtscheiding (gemeenschappelijk verzoek en convenant […]

Lees verder