Declaratie

Toevoeging of niet.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van de opdracht aan de advocaat om bijstand inzake de echtscheiding van cliënt, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties die de advocaat terzake heeft verzonden.   Standpunt van de cliënt    Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak:   De […]

Lees verder

Advocaat dient cliënt schriftelijk te informeren over overschrijden van budget en onder mededeling van het tarief, cliënt erop te wijzen dat de kosten voor zijn rekening komen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de declaraties van de advocaat.   De cliënt heeft een aantal declaraties ter grootte van in totaal € 5.415,– niet voldaan en dit bedrag overeenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt […]

Lees verder

Betaling voorschot impliceert dat nadere werkzaamheden en kosten volgen.

1. Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   1.1 De bevoegdheid van arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging van 21 september 2004, waarbij partijen zich voor de beslechting van een geschil als het onderhavige, ontstaan naar aanleiding van de openstaande declaraties, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te […]

Lees verder

Nu geen tariefafspraak is gemaakt voor het geval de cliënt niet in aanmerking zou komen voor gefinancierde rechtsbijstand, vermindert de commissie de declaratie.

1. Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   1.1 De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door beide partijen ondertekend inschrijfformulier, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage […]

Lees verder

Consument mocht erop vertrouwen dat alle kosten door de verzekering zouden worden vergoed.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de op 25 augustus 2011 door het kantoor van eiser, [naam kantoor] (hierna te noemen: het kantoor), en verweerster getekende overeenkomst, waarin wordt verwezen naar de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, bij welke geschillenregeling partijen zich voor de […]

Lees verder

Cliënt heeft recht om te klagen over de declaratie niet verwerkt. Niet buitenproportioneel gedeclareerd.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 11 januari 2010, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Advocaat heeft dekking polis niet ondertekend, klacht over declaratie zijn niet tardief. Advocaat had alertheid aan de dag moeten leggen, declaratie niet in verhouding.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende akte van compromis, gedateerd 24 augustus 2010, waarbij partijen zich voor de beslechting van hun geschil ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Advocaat heeft geen juiste declarate overgelegd, althans overgelegd stuk kan niet als declaratie worden aangemerkt.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan […]

Lees verder

Advocaat heeft toevoeging niet aangevraagd, wel getracht te herstellen daarom heeft advocaat goed gehandeld

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een bestuursrechtelijke procedure, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een deel van deze declaraties niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande bedrag van € 2.140,15 […]

Lees verder

Buitenproportioneel gedeclareerd. Hoog aantal uren in rekening gebracht voor niet complexe zaak. Geen veroordeling in de kosten van de procedure.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 4 april 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder