Depotbeslissing

Consument hoeft het openstaand bedrag niet in depot te storten nu hij niet eerder facturen heeft ontvangen.

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Aan de commissie is de vraag voorgelegd of de consument gehouden is enig bedrag in depot te storten, alvorens tot behandeling van het geschil kan worden overgegaan. De commissie stelt voorop dat consument zich op het standpunt stelt teveel aan de ondernemer te hebben betaald, […]

Lees verder