Derden

Ondernemer dient in de gelegenheid gesteld te worden zelf te repareren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 27 september 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte VW Golf en/of het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.950,–. De levering vond plaats op […]

Lees verder

Garantiebepaling dat ondernemer gehouden is kosten van door derde verrichte reparatie te vergoeden, houdt niet in dat uitsluitend de door ondernemer gestelde uren kunnen worden berekend.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verkoop en levering van een Austin Montego Estate 2.0SL van 1992 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van f 12.545,–. De levering is geschied op […]

Lees verder

Ondernemer geeft garantie dat consument de auto ook elders mocht laten repareren. Consumet mocht daarop vertrouwen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 september 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, [merk en type], d.e.t. mei 1999, kilometerstand 95.000, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.950,–. De levering vond plaats op of […]

Lees verder