Deskundigenonderzoek

Consument door commissie in gelegenheid gesteld contra-expertise te laten doen en in te brengen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de uitgevoerde dakrenovatie voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Het werk is volgens de consument niet deugdelijk en ook niet volgens afspraak uitgevoerd. De ondernemer heeft fouten erkent en de wijze van herstel bepaald en uitgevoerd, maar de herstelmethode was ongeschikt […]

Lees verder

Consument vrijgesteld van betaling bij vermeend excessief waterverbruik

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil tussen de consument en de ondernemer draait het om een vermeend excessief waterverbruik. Het standpunt van de consument is dat het gemeten verbruik niet realistisch is, zonder lekkage, en wijst op mogelijk onjuiste werking van de watermeter. De ondernemer stelt dat de meter correct functioneert en verwijst […]

Lees verder
  • 22 mei 2023
  • Water

Niet aan verplichting tussenadvies voldaan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over het functioneren van de slimme meter. Er is een slimme meter geplaatst nadat de afnemer zijn zonnepanelen heeft gemeld, maar sindsdien betaalt de verbruiker meer aan energie. In een tussenadvies heeft de commissie de verbruiker in de gelegenheid gesteld om een onderzoek te laten verrichten naar […]

Lees verder

Afgeleverd bed voldoet volgens consument niet aan verwachtingen

Waar gaat de uitspraak over? Nadat de motor en het frame spontaan zijn afgebroken toen de consument in het bed lag en de rugleuning omhoog wilde doen, heeft de consument de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Het bed is nog als nieuw, maar de ondernemer zei niets te kunnen doen en dat fabrikant failliet is. […]

Lees verder
  • 26 januari 2022
  • Wonen

Onafhankelijkheid deskundige wordt niet beïnvloed door uitvoeren onderzoek in garage ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 19 mei 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 28.142,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 30 mei 2008. De consument heeft […]

Lees verder

Consument weigert mee te werken aan deskundigenonderzoek. Daarom kan oorzaak klacht niet vastgesteld worden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 552,01. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 7 februari 2008. De consument heeft op 9 juli 2008 de […]

Lees verder

Uitgebreider deskundigenonderzoek nodig om bestaan van klacht aan te tonen. Daarmee is auto bijna al gerepareerd. Klacht is niet vastgesteld. Consument niet geslaagd in bewijs dat auto gebrekkig is.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, [merk en type], datum eerste toelating 31 maart 2003, kilometerstand 104.870, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.622,06. De levering vond plaats […]

Lees verder

Inschakelen van andere deskundige dan door de commissie benoemd niet nodig

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 mei 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van een tuin met sierbestrating en bijkomende werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.677,45. Het werk is opgeleverd in het najaar van 2001.   De […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen