Deskundigenrapport

Door consument gevorderde schadevergoeding niet integraal toegewezen; commissie zoekt aansluiting bij oordeel deskundige.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 maart 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van binnenschilderwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.950,– (inclusief BTW). De overeenkomst is deels uitgevoerd. De consument heeft op 28 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder

Deskundige heeft vastgesteld dat schade is veroorzaakt doordat de bank niet door een raam kon en over de trap naar boven gebracht is waar deze kwam vast te zitten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 november 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.627,50. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 17 en 18 december 2009.   Standpunt […]

Lees verder