Diagnose

Voor het vervangen van een heup door een heupprothese moet niet lichtvaardig worden overgegaan.

Waar gaat de uitspraak over? Twee jaar lang is een versleten onbehandeld gelaten. Deze diagnose is gemist. Er was sprake van een beeld van geringe degeneratieve afwijkingen, of slijtage zonder gewrichtsspleet versmalling van de heup, op jonge leeftijd. Deze bevonden zich niet in een eindstadium. Gelet hierop, en gelet op de jonge leeftijd van cliënt, […]

Lees verder

Geen verkeerde diagnose door neuroloog

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte was onder behandeling van de zorgaanbieder voor haar hoofdpijnklachten. Volgens de cliënte is de diagnose van chronische migraine te laat gesteld. De zorgaanbieder is van mening dat haar niets valt te verwijten. Het onderzoek is zorgvuldig en uitgebreid verricht en een voldoende basis voor de diagnose van spierspanningshoofdpijn. […]

Lees verder

Klaagster klaagt over onjuiste diagnosestelling door crisisdienst van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt dat de zorgaanbieder een onjuiste diagnose heeft opgenomen in haar medisch dossier. Een medewerker van de crisisdienst van de zorgaanbieder heeft een onaangekondigd bezoek afgelegd bij de klaagster thuis, waarbij ze, zo stelt de klaagster, met borderline is gediagnosticeerd. De zorgaanbieder geeft aan dat klaagster een gevaar […]

Lees verder

Door het stellen van de diagnose “lichte zwakzinnigheid” is niet onzorgvuldig door de zorgaanbieder gehandeld. Wel had de cliënt daarover eerder geïnformeerd kunnen worden

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Breburg groep, gevestigd te Tilburg, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van […]

Lees verder

Bij het (bij)stellen van de diagnose is niet onzorgvuldig gehandeld. Wel is het ziekenhuis nalatig geweest in het tijdig communiceren van het resultaat van de ascitespunctie. De andere klachten zijn niet gegrond

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn overleden moeder, [naam patiënte], en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te […]

Lees verder

Behandeling van een bovenarmbreuk. Ook indien de diagnose pseudoartrose eerder was gesteld, was de kopsparende operatie naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk geweest. Wel had het ziekenhuis beter met cliënte moeten communiceren over de minder gunstige situatie van het aangroeien van de botdelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 15 november […]

Lees verder

In het eerste onderzoek door het ziekenhuis was een normale appendix te zien. Later heeft het ziekenhuis in overeenstemming met de Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis cliënt niet geopereerd, maar hem conservatief behandeld met antibiotica. Klacht ongegrond

In het geschil tussen [Klaagster], in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon, [naam zoon] wonende te [plaats], gemachtigde [naam], advocaat te [plaats], en Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, gevestigd te Ede, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen […]

Lees verder

Bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is tweemaal de diagnose van een littekenbreuk boven de navel gesteld. Achteraf bleek het een fistel te zijn die verkleefd was aan de darm en de buikwand. Partijen schikken ter zitting

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 4 oktober […]

Lees verder