Diefstal

Beide partijen hebben voor een evenredig deel bijgedragen aan het ontstaan van de situatie zodat de daaruit voortvloeiende schade ook evenredig over beide partijen dient te worden verdeeld. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de schadeclaim zal die aan de consument worden ontzegd. REC04.0088

De beslissing in het tussenadvies De commissie stelt de consument in de gelegenheid binnen vier weken na datum van verzending van deze tussenbeslissing de door hem gestelde schade nader te specificeren en met bescheiden te onderbouwen waarop de ondernemer, na toezending door het secretariaat van de commissie, binnen vier weken schriftelijk zal kunnen reageren. De […]

Lees verder