dienstverlening/ bejegening

Arts geeft heftige diagnose te midden van andere patiënten; commissie verklaart klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de bejegening richting klaagster en haar inmiddels overleden echtgenoot door een longarts en een verpleegkundige van de zorgaanbieder. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder