dienstverlening/ bejegening

Advocate mocht ervan gaan dat het de bedoeling was van cliënte de woning tegen de vastgestelde waarde in de verdeling te betrekken

Waar gaat de uitspraak over? Consument meent dat de kwaliteit van advocate in haar doen en laten niet optimaal was. Consument vindt dat zij financiële schade heeft geleden, omdat advocate de onjuiste waardeontwikkeling van het huis in de verdeling heeft opgenomen. De commissie oordeelt dat advocate heeft gehandeld, zoals ieder ander redelijke advocaat gehandeld zou […]

Lees verder

Arts geeft heftige diagnose te midden van andere patiënten; commissie verklaart klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de bejegening richting klaagster en haar inmiddels overleden echtgenoot door een longarts en een verpleegkundige van de zorgaanbieder. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Makelaar schendt zijn zorgplicht jegens de consument en is tekort geschoten in de nakoming van zijn verbintenissen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument vindt dat ondernemer niet juist heeft gehandeld. Consument heeft zelf veel moeten doen om de koop van haar huis rond te krijgen. Daarom wil […]

Lees verder

Makelaar op meerdere punten tekort geschoten, maar niet is komen vast te staan dat consument hierdoor nadeel heeft ondervonden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een bemiddelingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument wil dat ondernemer verantwoording aflegt voor de hoogte van de courtagenota en het bedrag terugbetaalt. De commissie oordeelt dat ondernemer is tekortgeschoten […]

Lees verder

Tekortkomingen makelaar niet voldoende om opdracht te ontbinden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een bemiddelingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Het huis van consument is verkocht voor een lagere koopprijs dan de bedoeling was. Consument wil terugbetaling van de courtagekosten en een schadevergoeding. […]

Lees verder