Dienstverlening

Tussentijdse wijziging algemene voorwaarden. Ondernemer voldoende gelegenheid geboden om openstaande opvanguren in te zetten.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de consument op grond van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, voldoende gelegenheid heeft gehad om de openstaande opvanguren in te zetten. De consument stelt dat de ondernemer de algemene voorwaarden veranderd heeft zonder akkoord van de consument te vragen. De consument […]

Lees verder

Zorgaanbieder spant zich genoeg in voor vinden woonruimte; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is ontevreden over de begeleiding die zij krijgt van de zorgaanbieder. Haar hulpvragen worden niet behandeld/ beantwoord, zij wordt niet in haar waarde gelaten en afspraken worden niet in haar dossier vermeld. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zich voldoende heeft ingespannen met betrekking tot de zorgvraag […]

Lees verder

Begeleiding die aan cliënt wordt aangeboden, is maximaal haalbare; klacht wordt ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt in dit geschil over beloftes die de zorgaanbieder gedaan zou hebben. Cliënt heeft zijn klacht bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder voorgelegd, maar deze wees de klacht af. Zorgaanbieder zou uitspraken gedaan hebben over de duur en frequentie van de gesprekken tussen primaire behandelaar en cliënt. Deze primaire […]

Lees verder

Geen verband tussen huurovereenkomst en wijkverplegingsovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? Voor dit geschil heeft de commissie al een Voorbeslissing gegeven. Het geschil van de cliënt zag op verschillende klachtonderdelen, waaronder medicatielevering, kwaliteit van de zorgverlening en klachten over de huur en huisvesting. Ter zitting heeft de cliënt toegelicht dat de medicatielevering en zorgverlening tegenwoordig geheel naar tevredenheid verlopen, waardoor hij […]

Lees verder

Commissie oordeelt dat gedeelte van de klacht moet worden beoordeeld door de tuchtcommissie

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een bemiddelingsovereenkomst tussen ondernemer en consument. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Het huis in kwestie is van consument en haar ex-partner. Ondernemer treedt voor beide partijen op als bemiddelaar. Consument vindt dat ondernemer valse […]

Lees verder

Consument legt niet uit welke passage in het uitgebreide en gespecificeerde taxatierapport niet zou kloppen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een opdracht tot het uitvoeren van de taxatie van het huis van consument. Ondernemer is één van de drie deskundigen die het huis hebben getaxeerd. Consument is het niet eens met de taxatie. De commissie oordeelt dat consument niet heeft aangetoond waarom het taxatierapport niet […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverbintenis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is in het ziekenhuis van de zorgaanbieder geopereerd aan haar voet (hallux valgus). Volgens de cliënte heeft de orthopedisch chirurg haar tevoren onvoldoende geïnformeerd over de mogelijke complicaties en bovendien de operatie niet goed uitgevoerd, als gevolg waarvan zij veel pijn heeft en haar droombaan heeft moeten opgeven. […]

Lees verder

Cliënt kan niet bewijzen dat zorgaanbieder is tekort geschoten; klacht wordt afgewezen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart de klacht van een dochter van een overleden moeder aangaande de wijze waarop de zorgaanbieder heeft gehandeld ongegrond. De diverse klachtonderdelen zijn niet aannemelijk gemaakt. De uitspraak In het geschil tussen mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt) en Meander Medisch Centrum, gevestigd te […]

Lees verder