Dienstverlening

Misleiding omtrent intrekkingskosten door makelaar

Waar gaat de uitspraak over? In deze zaak trok een consument aanvankelijk per e-mail de opdracht aan de makelaar in, maar heroverwoog dit nadat de makelaar hem confronteerde met vermeende intrekkingskosten van € 749,-. Hoewel de bemiddelingsovereenkomst toen werd voortgezet, trok de consument de opdracht later opnieuw in vanwege ontevredenheid over de dienstverlening, waarbij hij […]

Lees verder

Consument trekt zonder aankondiging de opdracht in zonder klachten eerst met makelaar te bespreken

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht tussen ondernemer en consument. Ondernemer heeft zich hierbij verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument vindt dat ondernemer de opdracht niet zorgvuldig en deskundig heeft uitgevoerd en wil daarom de factuur niet volledig betalen. De […]

Lees verder

Ondernemer kan geen aanspraak doen op verlenging bouwtermijn als woning al is opgeleverd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument stelt dat ondernemer de overeengekomen oplevertermijn heeft overschreden met 183 kalenderdagen. Consument wil een schadevergoeding voor de overschrijding. Ondernemer stelt dat er sprake is geweest van onwerkbare dagen waardoor de opleveringstermijn is overgeschreden. De arbiters oordelen dat de […]

Lees verder

Consument doet succesvol beroep op boetebeding na overschrijding bouwtermijn

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument stelt dat ondernemer de bouwtermijn heeft overgeschreden en wil een schadevergoeding hiervoor. De consument heeft bovendien gesteld dat de ondernemer geen aanspraak kan maken op bouwtijdverlenging, nu dit beroep pas is gedaan na de oplevering. Partijen zijn het […]

Lees verder

Dat consument telkens tevreden is geweest over geleverd werk maakt niet dat geen beroep gedaan kan worden op termijnoverschrijding

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument stelt dat de overeengekomen bouwtijd voor het realiseren van de woning is overschreden door ondernemer met 307 kalenderdagen. Consument wil een schadevergoeding voor de overschrijding. Consument vindt ook dat ondernemer geen aanspraak kan maken op bouwtijdverlenging, omdat ondernemer […]

Lees verder