Diversen

Tegoedbon is loyalty-bon, waarvoor consument niet betaalde. De ondernemer mag daar een beperkte geldigheidsduur aan verbinden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2017 tussen de ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoortoestel. Het geschil betreft de aan de consument ter gelegenheid van de aankoop verstrekte cadeaubon. De klager heeft op 11 december […]

Lees verder

Breuk van montuur kan niet aan ondernemer verweten worden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 550,25. Deze overeenkomst is uitgevoerd omstreeks eind februari.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder