Dwaling

Koop- en huurovereenkomst chalet is vanwege dwaling vernietigd

Waar gaat de uitspraak over? Tussen partijen is een koop- en huurovereenkomst tot stand gekomen ter zake de aankoop van een chalet op het recreatiepark van de ondernemer. Op basis van inlichtingen van de ondernemer, verkeerde de consument in de veronderstelling dat zij permanent op het park mocht wonen. Dat bleek echter niet het geval […]

Lees verder

Geen dwaling nu het aan consument zelf is alle relevante feiten en omstandigheden aan commissie voor te leggen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie zal een oordeel moeten geven op het verzoek om de klacht opnieuw in behandeling te nemen, nu reeds eerder uitspraak is gedaan door de commissie over de beëindiging van de opvangovereenkomsten. Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomsten met de kinderen van de consument met onmiddellijke ingang. Door […]

Lees verder

Beroep op dwaling consument faalt nu consument juiste voorstelling van zaken had over te verrichten werkzaamheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen in maart 2014 tot stand gekomen aannemingsovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht een gasleiding te vervangen en een ketel te repareren. Het werk is uitgevoerd op 24 maart 2014. De ondernemer heeft € 1.900,– exclusief BTW in rekening gebracht, hetgeen door de […]

Lees verder

Niet onderhoudsvriendelijk aanrechtblad, dwaling

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 april 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een keuken met inbouwapparatuur en [een werkblad Cesarstone 13 mm] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.875,–. De levering vond plaats […]

Lees verder

Telefonische aanvaarding door consument van aanbod in weekfolder van eiken delen; ondernemer niet gehouden anders dan overeengekomen te leveren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in juli 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van eikenhouten vloerdelen (onbehandeld; 100 m2) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.465,28 (zie handgeschreven aanvulling op de betreffende bon). De overeengekomen aanbetaling van € 495,– is voldaan […]

Lees verder