Examenreglement

De examencommissie heeft de mogelijkheid om de beslissing uit te stellen, tenzij het belang van de consument onevenredig geschaad wordt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in het voorjaar van 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de opleiding Zakelijke Krediet Financiering. De opleiding vond plaats in of omstreeks 2017. Het geschil betreft de vraag of de consument recht heeft op […]

Lees verder

overschrijding bezwaartermijn zonder goede reden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitslag van een tentamen Bestuurlijke Informatievoorziening, in het bijzonder het niet in behandeling nemen van een bezwaar van de consument daartegen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument, zoals ter zitting aangevuld en toegelicht, luidt in hoofdzaak als volgt. Ik kreeg via e-connect op 21 […]

Lees verder

Geen sprake van ongelijke behandeling; consument voldoet niet aan exameneisen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer gevolgde opleiding “Middle Management I” waarmee de consument in oktober 2006 is gestart.   De consument heeft op 24 april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder