Factuur

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Onduidelijkheid werkzaamheden komt voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de hoogte van de declaraties en de kwaliteit van de werkzaamheden. De cliënt is teleurgesteld in de uitgevoerde werkzaamheden; de brief richting de wederpartij zou te laat zijn opgesteld en deze zou onzorgvuldig zijn vanwege een spelfout, alsmede zou de declaratie veel te hoog zijn. De advocaat […]

Lees verder

Bij gebrek aan verweer is vordering toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De eiser vordert betaling van openstaande facturen. Aangezien er geen verweer is gevoerd heeft de commissie een verstekvonnis gewezen. De bevoegdheid van de commissie is vastgesteld. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, die in het onderhavige geschil als arbiter optreedt, heeft het volgende vonnis […]

Lees verder

Ondernemer mag terugkomen op eerder gedane aanbod

Waar gaat de uitspraak over? De consument bracht zijn laptop ter reparatie bij de ondernemer. De consument is akkoord gegaan met de door de ondernemer verstrekte prijsopgave. Echter, een aantal dagen later volgde een tweede prijsopgave. De consument verlangt de reparatie conform de eerste prijsopgave. De ondernemer voert aan dat de eerste prijsopgave is vervallen, […]

Lees verder

Klacht niet tijdig ingediend bij commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een factuur gekregen in het kader van afgenomen stroom voor een hennepkwekerij. Deze factuur is gelijk betaald. De consument geeft nu aan dat deze factuur te hoog is. De ondernemer voert aan dat de commissie niet bevoegd is om de zaak te behandelen, aangezien de consument de […]

Lees verder

Niet genoten opvanguren onterecht door ondernemer gefactureerd. Ondernemer heeft onterecht beroep gedaan op overmacht en moet ten onrechte in rekening gebrachte uren terugbetalen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over ten onrechte gefactureerde uren, aldus de consument. Tijdens de corona-pandemie zijn uren gefactureerd die niet afgenomen konden/mochten worden. Het gaat om uren ten tijde van de sluiting van de buitenschoolse opvang als gevolg van ziekte van medewerkers en toen de kinderen werden geweigerd door een positieve […]

Lees verder

Contractuele bouwtijd niet overschreden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de opleveringstermijn, die de ondernemer volgens de consument heeft overschreden. De consument verlangt hiervoor een schadevergoeding. De ondernemer betwist het standpunt van de consument, onder verwijzing naar een overzicht van onwerkbare dagen. Daarnaast stelt de ondernemer dat de boete lager zou moeten zijn dan de consument […]

Lees verder

Zonder opdrachtbevestiging komt onduidelijkheid over financiële afspraken in beginsel voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil vordert de advocaat het bedrag van een declaratie van de verweerder. De advocaat heeft de verweerder bijgestaan in twee gerechtelijke procedures. Volgens de verweerder zou een kantoorgenoot van de eiser de zaak behandelen en de eiser zou werkzaamheden hebben verricht zonder opdrachtbevestiging te hebben verstuurd. De verweerder […]

Lees verder

Ondernemer kan geen bedragen factureren over periode na afloop opvangovereenkomst.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft in een eerdere procedure beslist dat de ondernemer de plaatsingsovereenkomsten per 15 februari 2022 mocht opzeggen en dat betekent dat de ondernemer maar tot die datum mocht factureren. Een van de klachtonderdelen van consument betreft een van de ondernemer ontvangen factuur. De beëindiging van de plaatsingsovereenkomsten per […]

Lees verder
1 2 3 6