Factuur

Andere tarieven in geval van medische ingreep

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nota van €509,62 ontvangen voor het verwijderen van een bloedblaar. Cliënt is het hier niet mee eens aangezien op de prijslijst van de zorgaanbieder staat dat de kosten hiervan tussen de €50,- en €150,- kunnen zijn. De zorgaanbieder wijst erop dat cliënt ervoor […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde stukken voor aanvraag kinderopvangtoeslag aan consument verstrekken

Waar gaat de uitspraak over De consument maakte van 2016 tot 2018 gebruik van kinderopvang bij de ondernemer. Zij wilde in 2018 opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen, maar had hiervoor bepaalde gegevens van de ondernemer nodig. Zij heeft de ondernemer om stukken verzocht, maar die reageert niet. De belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd, omdat de […]

Lees verder

(Buiten)contractuele opvanguren in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer jegens consument verantwoordelijk voor inzichtelijke administratie. Ontbreken daarvan leidt er toe dat de door de gastouder eenzijdig vastgestelde uren onvoldoende contractueel zijn onderbouwd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de facturen van opvang over de maanden april […]

Lees verder

Schending informatieplicht ondernemer over prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer is professionele partij en heeft een informatieplicht om juist en correct te informeren over de kosten zoals deze bekend zijn, maar ook aanstaande wijzigingen kenbaar te maken. Informatieplicht is geschonden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor de consument onverwachte verplichte stijging van afname van […]

Lees verder

Bemiddelingsovereenkomst bij verkoop; indiening van een zogenoemde “fake factuur” bij faillissementsaanvraag; in dit geval geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Onderwerp van de klacht De klacht betreft de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een derde te ondersteunen in diens faillissementsaanvraag gericht tegen [bedrijfsnaam klagers] met de indiening van een zogenoemde “fake factuur”. Standpunt van de klagers Het standpunt van de klagers luidt als volgt. Klagers stellen dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. […]

Lees verder

Tot welke betalingsverplichting de overeenkomst voert dient te blijken uit de onderlinge samenhang tussen de door de ondernemer aangehaalde relevante bepalingen uit de overeenkomst en de betekenis die daar redelijkerwijs aan is toe te kennen.

Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebracht kosten na tussentijdse beëindiging van de bemiddelingsopdracht. De consument heeft een bedrag van € 818,25 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft mij de overeenkomst voorgelezen op […]

Lees verder

Bij het afsluiten van een nadere overeenkomst, die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, dient de ondernemer die schriftelijk vast te leggen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer na intrekking van de opdracht.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument toegezegd dat de bemiddelingsopdracht kosteloos kon worden ingetrokken. Niettemin heeft de ondernemer in […]

Lees verder

Het feit dat de consument de overeenkomst niet voor de ondertekening heeft doorgelezen komt voor haar risico. Dat de kwaliteit van de dienstverlening een korting op de courtage zou rechtvaardigen, is onvoldoende onderbouwd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer en de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer. Door de consument is een bedrag van € 2.748,90 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk […]

Lees verder