Factuur

Zonder opdrachtbevestiging komt onduidelijkheid over financiële afspraken in beginsel voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil vordert de advocaat het bedrag van een declaratie van de verweerder. De advocaat heeft de verweerder bijgestaan in twee gerechtelijke procedures. Volgens de verweerder zou een kantoorgenoot van de eiser de zaak behandelen en de eiser zou werkzaamheden hebben verricht zonder opdrachtbevestiging te hebben verstuurd. De verweerder […]

Lees verder

Ondernemer kan geen bedragen factureren over periode na afloop opvangovereenkomst.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft in een eerdere procedure beslist dat de ondernemer de plaatsingsovereenkomsten per 15 februari 2022 mocht opzeggen en dat betekent dat de ondernemer maar tot die datum mocht factureren. Een van de klachtonderdelen van consument betreft een van de ondernemer ontvangen factuur. De beëindiging van de plaatsingsovereenkomsten per […]

Lees verder

Partijen dienen zich aan schikking te houden

Waar gaat de uitspraak over? De klager stelt dat er meer gas en elektra is gemeten dan werkelijk is verbruikt. De klager heeft bij de bevestiging van ontvangst van een slimme meter aan de ondernemer laten weten dat de oude meter geijkt en bewaard diende te worden. Ondernemer heeft de oude meter alsnog vernietigd. De […]

Lees verder

Factuur voor reparatie aan auto

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een bedrag dat de ondernemer in rekening heeft gebracht voor schade aan de gehuurde auto. Volgens de consument is er mondeling een andere afspraak gemaakt, waaruit zou blijken dat de borg minder hoog is. Daarnaast klaagt de consument over de gang van zaken. Volgens de consument […]

Lees verder

Kosten reparatie en vervangende auto na autopech in buitenland

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft in Frankrijk last gehad van autopech. De leaseauto is in Nederland gerepareerd door de ondernemer en brengt de kosten bij de consument in rekening. De consument wil deze kosten niet betalen, omdat de ondernemer in een eerdere e-mail heeft toegezegd dat de reparatiekosten niet voor rekening van […]

Lees verder

Geen extra kosten voor werkzaamheden op basis van toevoeging

Waar gaat de uitspraak over? De eiser heeft een zaak voor verweerster behandeld op basis van een toevoeging. De eigen bijdrage is echter niet betaald. De verweerster geeft aan dat zij geen afspraken hebben gemaakt over een extra vergoeding. Omdat de zaak op basis van toevoeging werd behandeld, ging de verweerster ervan uit dat zij […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat vordert betaling van de onbetaalde facturen van de cliënt. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat de advocaat aan alle vereisten heeft voldaan die uit jurisprudentie voortvloeien. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. N. Schaar te Bussum, die in het onderhavige geschil […]

Lees verder

Ondernemer moet nieuwe factuur maken

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een gecorrigeerde factuur en in het bijzonder over de meterstanden, die volgens consument niet juist zijn. De ondernemer schetst de situatie en geeft aan dat de meterstanden geschat zijn. De commissie gaat niet mee in de uitleg van de ondernemer. De commissie oordeelt dat de ondernemer […]

Lees verder

Facturen moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat vordert betaling van de onbetaalde facturen van de cliënt. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat de advocaat aan alle vereisten heeft voldaan die uit jurisprudentie voortvloeien. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, die in het onderhavige geschil […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten betaald worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere facturen die onbetaald zijn gelaten door de verweerder. De verweerder is in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren, maar heeft dit nagelaten. De commissie stelt haar bevoegdheid vast. Nu de verzoeker de verweerder van voldoende informatie heeft voorzien over het verschil tussen de rechtbank […]

Lees verder