Factuur

Client heeft zijn stellingen onvoldoende gemotiveerd

Waar gaat de uitspraak over? Twee advocaten van het kantoor hebben werkzaamheden uitgevoerd voor verweerder. Een deel van de declaraties zijn onbetaald gelaten. De advocaten vorderen nu dat deel van de facturen. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de werkzaamheden van de advocaat. De advocaat zou niet voldoende zijn voorbereid en is […]

Lees verder

Client had moeten weten dat de werkzaamheden betaald moesten worden

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft op basis van twee opdrachtbevestigingen werkzaamheden uitgevoerd voor verweerder ter zake van een huurgeschil en een kwestie met de gemeente. De verweerder kwam daarbij niet in aanmerking voor een toevoeging. De verweerder heeft de declaraties van de advocaat onbetaald gelaten. De verweerder geeft aan dat hij een […]

Lees verder

Facturen voor werkzaamheden moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De eiser heeft werkzaamheden voor de verweerster verricht, waarvoor declaraties zijn verstuurd. Deze declaraties zijn onbetaald gebleven. Verweerster meent dat de werkzaamheden van eiseres niet traceerbaar dan wel feitelijk waarneembaar zijn geweest, deels administratieve handelingen betroffen en niet tot een resultaat hebben geleid. De commissie wijst erop dat een advocaat […]

Lees verder

Vordering wordt toegewezen in verstekvonnis

Waar gaat de uitspraak over? Verzoekster verzoekt de commissie te bepalen dat de openstaande declaraties moeten worden betaald door de verweerder. De verweerder heeft geen verweer gevoerd. De bevoegdheid van de commissie is vastgesteld. De commissie wijst een verstekvonnis, en de vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, die in het […]

Lees verder

Vordering wordt toegewezen bij gebrek aan verweer

Waar gaat de uitspraak over? Verzoekster verzoekt dat de openstaande declaraties worden voldaan door verweerder. De verweerder heeft geen verweer gevoerd, waardoor er een verstekvonnis is gewezen. De bevoegdheid van de commissie is vastgesteld. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. N. Schaar te Bussum, die in het onderhavige geschil als arbiter optreedt, heeft […]

Lees verder

Client heeft klacht niet voldoende onderbouwd en moet facturen betalen

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft de cliënt bijgestaan, waarbij de advocaat vier facturen heeft verstuurd. Twee facturen zijn onbetaald gelaten. De advocaat vordert de andere partij om de facturen te betalen, de wettelijke rente daarover, buitengerechtelijke incassokosten en de procedurekosten. De cliënt klaagt over de werkzaamheden door de advocaat en stelt dat […]

Lees verder

Gegrondverklaring zonder gevolgen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een aantal aanmaningen die door de ondernemer verstuurd zijn en de klachtafhandeling door de ondernemer. De ondernemer voert aan dat de kosten terecht in rekening zijn gebracht. De klacht is deels gegrond, omdat de ondernemer inderdaad een verkeerd bedrag heeft geïncasseerd. Het geïncasseerde bedrag was echter […]

Lees verder

Bedragen in bijlage bij offerte hadden in offerte moeten staan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de hoogte van de factuur die de notaris gestuurd heeft en de communicatie vanuit de notaris. De in rekening gebrachte kosten kwamen niet overeen met de offerte waarmee akkoord is gegaan. De notaris heeft geen verweer gevoerd en is niet op de zitting verschenen. De commissie […]

Lees verder