Factuur

Gegrondverklaring zonder gevolgen

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een aantal aanmaningen die door de ondernemer verstuurd zijn en de klachtafhandeling door de ondernemer. De ondernemer voert aan dat de kosten terecht in rekening zijn gebracht. De klacht is deels gegrond, omdat de ondernemer inderdaad een verkeerd bedrag heeft geïncasseerd. Het geïncasseerde bedrag was echter […]

Lees verder

Bedragen in bijlage bij offerte hadden in offerte moeten staan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de hoogte van de factuur die de notaris gestuurd heeft en de communicatie vanuit de notaris. De in rekening gebrachte kosten kwamen niet overeen met de offerte waarmee akkoord is gegaan. De notaris heeft geen verweer gevoerd en is niet op de zitting verschenen. De commissie […]

Lees verder

Onverklaarbare hoge meterstanden voor rekening van verbruiker

Waar gaat de uitspraak over? Er is ongewoon hoog verbruik geconstateerd en na ijking van de meter door ondernemer kan er geen oorzaak worden gevonden. De consument stelt dat de meter een onjuiste opgave geeft. De ondernemer stelt genoeg inspanning te hebben verricht door de meterstand op te vragen en de meter te laten ijken […]

Lees verder
  • 23 maart 2022
  • Water

Makelaar behoudt recht op betaling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat het gefactureerde bedrag niet in verhouding staat tot de uitgevoerde werkzaamheden. Ook klaagt de consument over de slechte communicatie van de makelaar. Over het algemeen klaagt de consument erover dat de makelaar niet aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. De commissie oordeelt dat de consument […]

Lees verder

Contractuele intrekkingskosten moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de makelaar na de accordering van de offerte geen werkzaamheden heeft gedaan. De makelaar heeft intrekkingskosten en andere kosten gefactureerd, welke zij niet wil betalen. De makelaar weigert een lijst te sturen met werkzaamheden die zijn verricht. De commissie oordeelt dat de consument is gehouden […]

Lees verder

Uitvoering echtscheidingsconvenant in uitvoering van beide echtgenoten

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster klaagt over de ontvangen factuur, nu zij niet de opdrachtgever is voor de werkzaamheden. Volgens klaagster is haar ex-echtgenoot de opdrachtgever. De notaris meent dat zowel klaagster als de ex-echtgenoot allebei voor 50% aansprakelijk waren voor de kosten, zodat de factuur juist is verstuurd. Volgens de commissie heeft […]

Lees verder

Declaraties van advocaat moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? Eiser heeft werkzaamheden verricht voor verweerder en verlangt thans – kort gezegd – een veroordeling van verweerder tot betaling van de drie hierna te noemen facturen met bijkomende kosten. De verweerder erkent een deel van de vordering, maar verwerpt declaraties waarvoor naar eigen zeggen geen opdracht is gegeven. De eis […]

Lees verder

Geschil rondom verplaatsing watermeter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kosten voor het verplaatsen van een watermeter, die de consument niet heeft betaald en bij de commissie heeft gedeponeerd. De consument stelt dat de gasmeter eerder verkeerd was verplaatst, waardoor de watermeter niet meer veilig bereikbaar was. Hij heeft zelf veel voorbereidend werk uitgevoerd en geen […]

Lees verder
  • 16 augustus 2021
  • Water

Andere tarieven in geval van medische ingreep

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nota van €509,62 ontvangen voor het verwijderen van een bloedblaar. Cliënt is het hier niet mee eens aangezien op de prijslijst van de zorgaanbieder staat dat de kosten hiervan tussen de €50,- en €150,- kunnen zijn. De zorgaanbieder wijst erop dat cliënt ervoor […]

Lees verder