Factuur

Het feit dat de consument de overeenkomst niet voor de ondertekening heeft doorgelezen komt voor haar risico. Dat de kwaliteit van de dienstverlening een korting op de courtage zou rechtvaardigen, is onvoldoende onderbouwd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer en de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer. Door de consument is een bedrag van € 2.748,90 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk […]

Lees verder

Uit de feiten, een actieve bemoeienis gedurende lange tijd onder aansturing en instructie van de consument, vloeit voort dat er een bemiddelingsovereenkomst kan worden aangenomen. De inhoud van de overeenkomst is evenwel niet komen vast te staan. Niettemin is de consument op grond van de wet een redelijk loon verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument betwiste factuur ad € 3.793,12 terzake van bemiddeling bij aankoop van een woning. Volgens de consument is geen overeenkomst gesloten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer brengt zonder overeenkomst kosten in […]

Lees verder

‘No cure, no pay’. Slechts dan loon verschuldigd, indien de niet-uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Is hier niet aan de orde.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de overeenkomst kosten in rekening brengt.   De consument heeft een bedrag van € 792,45 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de […]

Lees verder

Dat makelaar ook recht zou hebben op bemiddelingskosten indien de koop door de consument niet zou doorgaan, is niet aangetoond. Geen bewijs van een taxatieopdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota’s van de ondernemer terzake van bemiddeling en taxatie. Door de consument is een bedrag van € 1.426,25 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft in strijd met de afspraak een factuur gezonden […]

Lees verder
1 4 5 6