Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging

 • Home >>
 • Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging

Omvang geschil in beginsel bepaald door in vragenformulier door consument vermelde klacht. Consument heeft tijdig geklaagd. Faillissement ondernemer staat dan behandeling van de zaak niet in de weg.

Nader deskundigenrapport De door de commissie ingeschakelde deskundige Vogelvang heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij de consument trof ik de vinyl (planken vloer) in haar hal, woonkamer en keuken aan. Op het eerste gezicht een prachtige vloer wat betreft de kleur waarbij goed gecombineerde meubelen gekozen zijn […]

Lees verder
 • 29 mei 2013
 • Wonen

Beperking nakomingsgarantieregeling bij faillissement ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 juni 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een natuurgrindvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.499,–. De levering vond plaats op of omstreeks 15 juli 2011.   Het geschil betreft de vraag […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer failliet; nakomingsgarantieregeling op grond van CBW-voorwaarden beperkt. Voor overige deel van vordering kan consument zich tot curator wenden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 augustus 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een korreltapijt tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.730,–. De levering vond plaats op of omstreeks oktober 2009. Het geschil gaat over de vraag […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer failliet gedurende behandeling van het geschil (nadat aan formele innamevereisten is voldaan). Beperking nakomingsgarantieregeling

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van totaal € 12.800,–. De levering vond plaats op of omstreeks 4 juni 2010.   De consument […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Faillissement fabrikant is buiten invloedssfeer maar niet buiten risicosfeer van ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 november 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bankstel en twee relaxfauteuils tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.788,–.   Het geschil gaat over de vraag of de consument de overeenkomst buitengerechtelijk […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer in staat van faillissement; consument schadevergoeding toegekend.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 26.850,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 juni 2008. De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder