Fatale termijn

Verlovingsring te laat geleverd

Onderwerp van het geschil  Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de door de ondernemer aan hem op 5 juli 2011 gekochte verlovingsring voor de prijs van in totaal € 1.610,–.   De consument heeft op 15 juli 2011 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder