Fraude

Demagnetisatie vastgesteld; consument aansprakelijk is voor het niet meer functioneren van de elektriciteitsmeter

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2005/2006 d.d. 29 september 2006 betreffende levering elektriciteit over de periode 3 september 2005 tot 19 september 2006. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De afrekening was veel te hoog en ik moest een bedrag bijbetalen van € […]

Lees verder

Onterechte switch vanwege vervalsing handtekening; sprake van onbehoorlijk en onzorgvuldig handelen; schadevergoeding voor afnemer.

Onderwerp van het geschil Verbruiker/aangeslotene wenst een schadevergoeding van het bedrijf van rond de € 5000,– vanwege een onterechte switch waarbij zijn handtekening is vervalst.    Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. Een medewerker van de rechtsvoorganger van het bedrijf heeft mijn handtekening vervalst en op die […]

Lees verder

Illegale aansluiting en illegale verzwaring van de aansluiting; consument is op basis van de algemene voorwaarden aansprakelijk voor de aansluiting en de schade door manipulatie.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument betwiste vordering/factuur van de ondernemer van 31 mei 2018 van € 1510,49 wegens een beschadigde/gemanipuleerde elektriciteitsmeter. De consument heeft haar klacht op 21 juni 2018 aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft het bedrag van € 1500,– niet aan de ondernemer betaald en bij […]

Lees verder

Hennepdrogerij; niet kan geconcludeerd worden wie de elektriciteitsmeter heeft gesaboteerd; consument als contractant is verantwoordelijk voor de aansluiting en is aansprakelijk voor de meter.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur van 15 juni 2016 van de ondernemer aan de consument ten bedrage van € 2.599,41 ter zake de door de ondernemer van de consument gevorderde schadevergoeding. De consument heeft op 30 juni 2016 de klacht (voor de eerste keer) voorgelegd aan de ondernemer Standpunt van de […]

Lees verder

Hennepplantage aangetroffen in woning consument; elektriciteitsdiefstal; ondernemer kan schadevergoeding vorderen van de partij die die de elektriciteit onrechtmatig heeft afgenomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte niet gemeten elektriciteitsverbruik. De consument heeft op 14 februari 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het kardinale punt van de klacht van de […]

Lees verder

Schade als gevolg van een hennepkwekerij op het aansluitadres; aangeslotene aansprakelijk nu zijn contract met het bedrijf niet is opgezegd/beëindigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aansprakelijkstelling van aangeslotene door het bedrijf ter zake de door het bedrijf geleden schade (als gevolg van een hennepkwekerij op het aansluitadres). Aangeslotene heeft op 11 april 2014 de klacht aan het bedrijf voorgelegd. Standpunt van aangeslotene Het standpunt van aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. Het […]

Lees verder

Exploitatie van een hennepkwekerij; contract tussen klager en het bedrijf is blijven doorlopen; frauduleuze handelingen in het pand komt voor rekening en risico van klager.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de klager aan het bedrijf te betalen kosten wegens de exploitatie van een hennepkwekerij in een door haar verhuurde woning.   De klager heeft op 17 januari 2012 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

De keuze voor de plaatsing van de meterkast in de vrij toegankelijke ruimte is niet door de consument beïnvloedbaar, consument in dit geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van manipulatie

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft aansprakelijkheidsstelling voor schade aan de meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt bezwaar tegen de beslissing van de ondernemer om hem aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van manipulatie of omzeiling van […]

Lees verder

Niet overtuigend bewijs door de ondernemer geleverd; ijkingskosten voor rekening van ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een defecte elektrameter.   De consument heeft in oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft na het ontvangen van zijn jaarafrekening 2008/2009 geconstateerd dat zijn energieverbruik, met […]

Lees verder

Consument heeft zorgplicht, blijft als contractant en verhuurder aansprakelijk voor het voorkomen van manipulaties aan de meter

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer tot schadevergoeding wegens manipulatie van de elektriciteitsmeter ten behoeve van een hennepplantage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt het onjuist dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor het extra […]

Lees verder