Fraude

De schatting van het illegaal verbruik is afdoende onderbouwd door ondernemer, doch komt voor risico van de consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering wegens schadevergoeding in verband met manipulatie van de elektriciteitsmeter.   De consument heeft op 12 mei 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument verzet zich tegen […]

Lees verder

Verbreking zegels van de elektriciteitsmeter door ondernemer aannemelijk gemaakt, komt voor risico consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beschuldiging van fraude.   De consument heeft op 6 februari 2010 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt dat de ondernemer hem ten onrechte verantwoordelijk houdt voor schade […]

Lees verder

IJking is in beginsel op kosten van ongelijk

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarnota van 31 mei 2010, voor zover deze betrekking heeft op het elektriciteitsverbruik.      De consument heeft op in juni/juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben […]

Lees verder

Voldoende onderzoek door ondernemer inzake vermeende energiefraude, het staat consument vrij om aanvullend onderzoek te laten verrichten

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van het verbruik en de vraag of door de ondernemer terzake voldoende onderzoek is ingesteld.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het onderzoek naar aftappingen in mijn woning heeft de fraude-dienst van de […]

Lees verder

Bewijslast van frauduleus handelen ligt bij de ondernemer; het disfunctioneren van de elektriciteitsmeter wordt verweten aan frauduleus handelen van de consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de oorzaak van het disfunctioneren van de elektriciteitsmeter.   De consument heeft op 14 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tot 31 december 2008 is mijn elektriciteitsverbruik normaal. […]

Lees verder

De keuze voor de plaatsing van de meterkast in de vrij toegankelijke ruimte is niet door de consument beïnvloedbaar, consument in dit geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van manipulatie

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft aansprakelijkheidsstelling voor schade aan de meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt bezwaar tegen de beslissing van de ondernemer om hem aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van manipulatie of omzeiling van […]

Lees verder

Niet overtuigend bewijs door de ondernemer geleverd; ijkingskosten voor rekening van ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een defecte elektrameter.   De consument heeft in oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft na het ontvangen van zijn jaarafrekening 2008/2009 geconstateerd dat zijn energieverbruik, met […]

Lees verder

Consument heeft zorgplicht, blijft als contractant en verhuurder aansprakelijk voor het voorkomen van manipulaties aan de meter

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer tot schadevergoeding wegens manipulatie van de elektriciteitsmeter ten behoeve van een hennepplantage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt het onjuist dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor het extra […]

Lees verder

Consument heeft de verhuur en beheer van het pand uit handen heeft gegeven aan een erkend makelaar; consument blijft als verhuurder zelf aansprakelijk jegens de ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer tot schadevergoeding wegens manipulatie van de elektriciteitsmeter ten behoeve van een hennepplantage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt het niet redelijk dat zij volledig voor de gevorderde kosten […]

Lees verder