Fraude

Bewijslast van frauduleus handelen ligt bij de ondernemer; het disfunctioneren van de elektriciteitsmeter wordt verweten aan frauduleus handelen van de consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de oorzaak van het disfunctioneren van de elektriciteitsmeter.   De consument heeft op 14 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tot 31 december 2008 is mijn elektriciteitsverbruik normaal. […]

Lees verder

De keuze voor de plaatsing van de meterkast in de vrij toegankelijke ruimte is niet door de consument beïnvloedbaar, consument in dit geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van manipulatie

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft aansprakelijkheidsstelling voor schade aan de meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt bezwaar tegen de beslissing van de ondernemer om hem aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van manipulatie of omzeiling van […]

Lees verder

Gemanipuleerde meter; welke hoeveelheden feitelijk zijn geleverd en voor welk prijskaartje; herberekening is adequaat

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de herberekening van energieverbruiken.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij gaan niet akkoord met de constatering dat vanaf 2005 met de elektriciteitaansluiting op de [straatnaam] fraude is gepleegd.   1. Op 26 april 2006 […]

Lees verder

Verbroken zegels gevolg vervanging meter, risicosfeer klager

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op vermeende fraude.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 13 mei 2009 heeft Stedin op verzoek van de politie het pand aan de [straatnaam] [huisnummer en toevoeging] [woonplaats] bezocht vanwege vermoedelijke onregelmatigheden aan de […]

Lees verder

Bewijslast ondernemer extra afname hennepkwekerij

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de ondernemer aan de consument opgelegde naheffing wegens extra verbruik van elektriciteit en de gemaakte kosten in verband met beweerdelijke manipulatie van de elektriciteitsmeter. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument maakt bezwaar tegen de naheffing ad […]

Lees verder

Verdeling ijkingskosten bij demagnetisatie; niet opgenomen in algemene voorwaarden; zowel ondernemer als consument dienen de helft van kosten voor eigen rekening te nemen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2005-2006 en meer in het bijzonder de kosten van ijking van de elektriciteitsmeter van de consument ten bedrage van € 600,95. De consument heeft een bedrag van € 1.436,73 onbetaald gelaten en een bedrag van € 1.000,– bij de commissie in depot gestort. De consument heeft […]

Lees verder

Fraude niet door ondernemer bewezen; het bedrag van de fraudenota dient aan de consument te worden terugbetaald alsmede vergoeding wegens gemaakte kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de rechtmatigheid van de binnentreding van de woning van de consument en de verwijdering van de elektriciteitsmeter en gasmeter door het interventieteam. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 19 april 2007 stond een interventieteam voor de deur, waaronder een […]

Lees verder