Garantie

Geschil over versnellingsbakproblemen: Consument eist kosteloos herstel, commissie oordeelt in het nadeel

Waar gaat de uitspraak over? In juli 2021 sloten de consument en de ondernemer een overeenkomst voor de aankoop van een gebruikte Nissan Qashqai. De auto vertoonde echter bij een kilometerstand van 37.000 km problemen met de versnellingsbak. De consument beweerde dat de eerdere vervanging van de versnellingsbak, uitgevoerd door de vorige eigenaar, gebrekkig was […]

Lees verder

Geschil door scheurvorming in gietvloer

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil draait het om een gietvloer waarover de consument ontevreden is. De consument heeft een bedrag van €3467,33 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Volgens de consument zijn er scheuren in de gietvloer ontstaan, die de ondernemer niet naar tevredenheid heeft opgelost. De ondernemer stelt dat zij […]

Lees verder

Geen garantie door verkeerd gebruik camper

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een camper van de ondernemer. Tijdens een vakantie in Frankrijk heeft de motor het begeven. In Nederland is de motor gerepareerd op kosten van de consument. Nadat de consument bij een volgende reis weer problemen ervoer, is gebleken dat een kapotte sensor de oorzaak is geweest. De […]

Lees verder

Consument mocht uit mededelingen ondernemer afleiden dat tekortgeschoten zou worden in herstelverplichting

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een auto bij de ondernemer. Tijdens de BOVAG-garantieperiode zijn mankementen ontstaan. Hoewel een aantal mankementen zijn opgelost, zijn de problemen met de airco en de problemen met de motor niet, althans niet volledig, verholpen. Deze problemen waren volgens de consument aanwezig bij aankoop en gemeld binnen de […]

Lees verder

Reparatie in opdracht van ondernemer bij een door consument aangewezen merkdealer

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een bindend advies na een tussenadvies. Naar aanleiding van het tussenadvies is een aanvullend deskundigenonderzoek uitgevoerd. De deskundige heeft vastgesteld dat de ureum (AdBlue) tank vervangen moet worden. Ook dient de turbo compleet met positiesensor te worden vervangen volgens de deskundige. Beide partijen hebben gereageerd op het rapport […]

Lees verder

Garantietermijn verstreken, gebrek voor risico van de consument

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft bij de ondernemer een gebruikte wagen aangekocht. Een half jaar na de aanschaf valt de motor stil. De ondernemer heeft geweigerd dit te repareren. Het voertuig is verkocht met een maand garantie. De consument wenst ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft zijn standpunt niet kenbaar gemaakt. […]

Lees verder

ontstaan van schade heeft externe oorzaak en niet van binnenuit of technische aard. ondernemer niet gehouden de schade onder garantie te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een notebook, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 229,–. De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden. De consument heeft op […]

Lees verder
1 2 3 6