Garantie

beperking garantievoorwaarden niet van te voren aan consument kenbaar gemaakt. Consument mocht uitgaan van volledige garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een LED televisie [merk televisie] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 395,– met € 25,– aan bijkomende kosten voor bezorgen […]

Lees verder

klacht ontstaan na 6 maanden na aankoop. Consument moet aannemelijk maken dat auto gebrek had bij aflevering. Daarin is consument niet geslaagd. Kosten herstel distributieriem niet voor ondernemer.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 30 april 2015 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd. Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 juni 2012 totstandgekomen overeenkomst, waarbij de consument van de ondernemer een gebruikte auto […]

Lees verder

Ondernemer laat na zelf te beoordelen of reparatie onder garantie valt. Kosten reparatie voor rekening ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 november 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een laptop, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 499,–. De levering heeft kort nadien plaatsgevonden. De consument heeft op 10 april […]

Lees verder

Ondernemer niet in gelegenheid gesteld gebrek te herstellen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 267,42. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 23 juni 2003.   De consument […]

Lees verder

Herstel van acuut gebrek binnen garantieperiode dient in principe aan de ondernemer te worden aangeboden. Het feit dat de consument elders woont en de auto via internet heeft gekocht maakt dit niet anders.

Onderwerp van het geschil   Dit betreft de vergoeding van de kosten van herstel van een – bij de ondernemer gekochte gebruikte – auto in verband met gebreken, die binnen de garantietermijn zijn gebleken doch elders zijn hersteld.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, zoals mede verwoord ter zitting, luidt […]

Lees verder

Consument behoefde schade niet te verwachten, ook al is deze ontstaan buiten de door de ondernemer verstrekte garantieperiode

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 december 1995 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 12.470,–. De keuken is door de consument geïnstalleerd. De levering is geschied […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen

Garantietermijn geeft consument een minimumgarantie

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 januari 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bankstel, bestaande uit een 3- en 2-zits, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 2.495,–. De levering is geschied op of omstreeks […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen