Garantie

ontstaan van schade heeft externe oorzaak en niet van binnenuit of technische aard. ondernemer niet gehouden de schade onder garantie te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een notebook, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 229,–. De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden. De consument heeft op […]

Lees verder

Kapotte TV ook na repartiepoging van ondernemer niet te herstellen; voor restwaarde wordt uitgegaan van de Uneto-VNI tabel die gold ten tijde van aanschaf; geen vergoeding voor het ongebruikte deel van het garantiecertificaat.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een 3D Plasma TV tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.699,–. De levering vond plaats kort daarna. In november 2015 […]

Lees verder

Het staat de ondernemer vrij om aankoop van een speciaal garantiepakket een verplicht onderdeel van de koopovereenkomst te laten zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte  auto van het merk [merknaam], type [naam van het type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 8.740,– en € […]

Lees verder

Geen sprake van garantieovereenkomst tussen consument en ondernemer. Bewijslast voor gebrek ligt bij consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 mei 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een laptop, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 877,03. De levering heeft op 1 juni 2012 plaatsgevonden. De consument heeft op […]

Lees verder

Consument toont niet aan dat probleem al bij aankoop aanwezig was, dan wel binnen de garantieperiode is ontstaan. Geen ontbinding van de overeenkomst en beroep op BOVAG-garantie niet meer mogelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merknaam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 6.500,–. De overeenkomst is op 21 juni 2017 uitgevoerd. De consument heeft […]

Lees verder

beperking garantievoorwaarden niet van te voren aan consument kenbaar gemaakt. Consument mocht uitgaan van volledige garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een LED televisie [merk televisie] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 395,– met € 25,– aan bijkomende kosten voor bezorgen […]

Lees verder

klacht ontstaan na 6 maanden na aankoop. Consument moet aannemelijk maken dat auto gebrek had bij aflevering. Daarin is consument niet geslaagd. Kosten herstel distributieriem niet voor ondernemer.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 30 april 2015 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd. Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 juni 2012 totstandgekomen overeenkomst, waarbij de consument van de ondernemer een gebruikte auto […]

Lees verder

Ondernemer laat na zelf te beoordelen of reparatie onder garantie valt. Kosten reparatie voor rekening ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 november 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een laptop, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 499,–. De levering heeft kort nadien plaatsgevonden. De consument heeft op 10 april […]

Lees verder