Garantie

Wijze van klachtafhandeling van de ondernemer vindt geen steun in CBW-voorwaarden; ondernemer dient deze kosten te dragen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in november 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van tapijt en ondertapijt tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 991,81 in totaal. De levering vond plaats op of omstreeks 23 november […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen

Schade aan TV-toestel door kattenurine. Valt niet onder garantie. Toch schadevergoeding door onvolledige dan wel onjuiste informatie ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een LED televisie, merk Samsung, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.507,–. Ter zake de aangeschafte televisie heeft de consument eveneens […]

Lees verder

Wasdroger functioneert niet conform de norm

Deskundigenrapport d.d. 7 januari 2010 De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van 2,6 kilo droge was, katoen en linnen. Ik heb deze was nat gecentrifugeerd op 1400 toeren. Na het centrifugeren had de was een vochtigheidsgraad […]

Lees verder

Defect aan scherm door niet voorzichtig open en dicht doen van laptop.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van een laptop, merk HP, type DV7-3020ED Com NB, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 699,–. De levering heeft op […]

Lees verder

Schade aan scherm laptop ontstaan door druk van buitenaf niet bewezen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 mei 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een notebook tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 899,–. De levering vond plaats op of omstreeks 31 mei 2003.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Het is aan de ondernemer om gemotiveerd te stellen en aannemelijk te maken dat de uitzonderingen op de garantie van toepassing zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 12 februari 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een wasautomaat tegen de daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van € 378,50. De levering vond uiteindelijk plaats op of omstreeks 21 februari 2003.   De consument heeft een factuur […]

Lees verder

Val- of stootschade als oorzaak van defect niet door ondernemer aangetoond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 13 juli 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een disc-man tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 109,–. De levering vond plaats op of omstreeks 13 juli 2002.   De consument klaagde op of omstreeks […]

Lees verder

Schade aan scherm fotocamera ontstaan door druk van buitenaf.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 2 april 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een digitale fotocamera tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 419,80. De levering vond plaats op 2 april 2004. De consument heeft […]

Lees verder

Ondernemer kan zich niet beroepen op verstrijken van de garantietermijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 januari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een vaatwasser] tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 557,– (inclusief bezorgkosten). De levering heeft op 11 januari 2008 plaatsgevonden.   De consument heeft op 12 november 2010 […]

Lees verder