Garantie

Ondernemer niet in gelegenheid gesteld gebrek te herstellen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 267,42. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 23 juni 2003.   De consument […]

Lees verder

Herstel van acuut gebrek binnen garantieperiode dient in principe aan de ondernemer te worden aangeboden. Het feit dat de consument elders woont en de auto via internet heeft gekocht maakt dit niet anders.

Onderwerp van het geschil   Dit betreft de vergoeding van de kosten van herstel van een – bij de ondernemer gekochte gebruikte – auto in verband met gebreken, die binnen de garantietermijn zijn gebleken doch elders zijn hersteld.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, zoals mede verwoord ter zitting, luidt […]

Lees verder

Consument behoefde schade niet te verwachten, ook al is deze ontstaan buiten de door de ondernemer verstrekte garantieperiode

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 december 1995 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 12.470,–. De keuken is door de consument geïnstalleerd. De levering is geschied […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen

Garantietermijn geeft consument een minimumgarantie

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 januari 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bankstel, bestaande uit een 3- en 2-zits, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 2.495,–. De levering is geschied op of omstreeks […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen

Wijze van klachtafhandeling van de ondernemer vindt geen steun in CBW-voorwaarden; ondernemer dient deze kosten te dragen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in november 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van tapijt en ondertapijt tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 991,81 in totaal. De levering vond plaats op of omstreeks 23 november […]

Lees verder
  • 13 december 2013
  • Wonen

Defect aan scherm door niet voorzichtig open en dicht doen van laptop.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van een laptop, merk HP, type DV7-3020ED Com NB, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 699,–. De levering heeft op […]

Lees verder

Schade aan TV-toestel door kattenurine. Valt niet onder garantie. Toch schadevergoeding door onvolledige dan wel onjuiste informatie ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een LED televisie, merk Samsung, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.507,–. Ter zake de aangeschafte televisie heeft de consument eveneens […]

Lees verder

Wasdroger functioneert niet conform de norm

Deskundigenrapport d.d. 7 januari 2010 De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In mijn onderzoek ben ik uitgegaan van 2,6 kilo droge was, katoen en linnen. Ik heb deze was nat gecentrifugeerd op 1400 toeren. Na het centrifugeren had de was een vochtigheidsgraad […]

Lees verder