Geen/minder coulancevergoeding toegekend vanwege beroep op kredietafdekkingsbeleid (§3.4.6 UHK)

  • Home >>
  • Geen/minder coulancevergoeding toegekend vanwege beroep op kredietafdekkingsbeleid (§3.4.6 UHK)

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Bindend Advies-aspect dat bank ten onrechte een beroep heeft gedaan op haar kredietafdekkingsbeleid, waardoor geen (volledige) coulancevergoeding aan MKB-Klant is toegekend, niet van toepassing; geen Bindend Advies open voor herstel van verhogingen Renteopslag

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder