Geldzaken

Vergissing komt ondernemer niet duur te staan.

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft een vergissing gemaakt door in de eerste overeenkomst een te lage ouderbijdrage te noemen. Voor aanvang van de opvang heeft de ondernemer de ouder het juiste bedrag laten weten. Uit openbare stukken en door opvang van een ouder kind, had de ouder ook kunnen weten dat de ouderbijdrage […]

Lees verder

Wijziging aanbod is geen reden voor het niet betalen annuleringskosten

Onderwerp van het geschil Consument mag niet kosteloos annuleren vanwege een verandering van horizontale naar verticale groepen. Dit is geen ‘wezenlijke’ wijziging en heeft geen invloed op het welzijn van de kinderen. In geschil is de vraag of de consument annuleringskosten verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.856,40 niet betaald en een […]

Lees verder

Consument moet kosten betalen bij langdurige afwezigheid kind

Onderwerp van het geschil In de voorwaarden staat dat de consument ook de opvangkosten moet betalen als het kind tijdelijk geen gebruik maakt van de opvang. Er staat niets in over het dan niet hoeven te betalen van de opvang, moet de consument de kosten van de geboden opvanguren betalen.   Het geschil betreft het […]

Lees verder

Gescheiden facturen en rekeningen voor kinderen uit een gezin

Onderwerp van het geschil De ondernemer hoeft geen twee aparte rekeningen te maken en het geld van twee verschillende rekeningen te incasseren voor de opvang van twee kinderen uit een gezin. De ouder kan het zelf overmaken vanaf de verschillende rekeningen. Het geschil betreft de eis van de consument om voor haar twee kinderen twee […]

Lees verder

Geen annuleringskosten vanwege gebrekkige informatie door ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de consument niet geïnformeerd over de annuleringskosten die in de Algemene Voorwaarden staan. Daarom mag de ondernemer ook geen annuleringskosten in rekening brengen. Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten aan de consument.   De consument heeft een bedrag van € 1.661,40 niet betaald en bij de […]

Lees verder

Geen annuleringskosten vanwege annulering ruim voor opzegtermijn

Onderwerp van het geschil Vanwege onduidelijke afspraken over het opzeggen van de opvang voordat deze begonnen is (annulering), mag de ondernemer geen opzegtermijn in rekening brengen, omdat de consument eerder heeft opgezegd, dan dat de opzegtermijn is. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer bij de consument annuleringskosten (gelijk aan de kosten van één […]

Lees verder

Ondernemer mag wijziging betalingswijze in nieuw huisreglement niet verplichten

Onderwerp van het geschil Een verplichte automatische incasso en het eerder innen van facturen mag niet. De Algemene Voorwaarden en het huisreglement staan geen andere wijzigingen toe dan veranderingen in prijs, dus ook geen veranderingen in de manier van betalen. Tussen de consument en de ondernemer gelden drie overeenkomsten betreffende de opvang van drie kinderen. […]

Lees verder