Gerechtvaardigd vertrouwen

Consument kon niet weten dat overeenkomst met derde was gesloten, platform derhalve contractpartij

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een tuinset via een platformwebsite. Het is de bedoeling geweest dat niet het platform, maar de ondernemer de contractpartij van de consument was. Uit de stukken is echter niet gebleken dat voor de consument ondubbelzinnig en duidelijk was dat een derde partij betrokken was bij de overeenkomst. […]

Lees verder