Gesubsidieerd vervoer

Consument ontvangt terecht een factuur voor de gemaakte kilometers buiten het kilometerbuget

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vermeende boete, die de consument niet wenst te betalen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument klaagt over het moeten betalen van een boete van € 1.700,– wegens gebruik van de Regiotaxi rolstoel behoevend. Standpunt van de ondernemer […]

Lees verder

Consument heeft geen recht op solo vervoer van Valys.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het recht op solo reizen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft al jaren een zogenaamde Solo-indicatie, hetgeen in de ogen van de consument betekent dat hij recht heeft op vervoer met Valys, waarbij hij als enige in […]

Lees verder